Nástrahy a úskalí veřejných zakázek

Představit aktuální situaci ohledně aplikace práva veřejných zakázek, koncesí a veřejné podpory bylo smyslem konference Veřejné zakázky a koncese ve světle evropských dotací. Loni koncem listopadu ji v Praze uspořádala společnost ISES, s. r. o.

Konference, která se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí, Svazu měst a obcí a Nordic Chamber of Commerce, přilákala více než stovku účastníků. Odborným garantem akce byl Mgr. Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj se zodpovědností za veřejné investování a legislativu. Pozvání na konferenci přijali v roli přednášejících zástupci klíčových rezortů poskytujících podporu z evropských fondů, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, advokacie, poradenských společností i akademické sféry.


CO MÁ PŘINÉST NOVELA

Konferenci zahájil Ing. Vladimír Klatovský, CSc., jednatel společnosti ISES. Po něm vystoupil se svou přednáškou Mgr. Jan Sixta. Zaměřil se hlavně na novelu zákona o veřejných zakázkách, za jejíž přípravu na MMR zodpovídá.

Tato novela se stala hlavním tématem konference. Její platnost se předpokládá od dubna roku 2012. Jednou ze zásadních chystaných změn je snížení limitů pro podlimitní veřejnou zakázku. U zakázek na stavby bude limit přechodně snížen ze 6 mil. Kč na 3 mil. Kč a následně od 1. 1. 2014 na 1 mil. Kč. U zakázek na dodávky a služby dochází ke snížení limitu přímo na 1 mil. Kč. Důsledkem této změny se výrazně zvýší množství veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona, čímž také stoupne administrativní náročnost organizace výběrových řízení.

Další zásadní změny se týkají nové povinnosti zrušit výběrové řízení při obdržení pouze jedné nabídky, dále v rámci novely bude zrušena ekonomická kvalifikace a omezena technická kvalifikace. Při otevírání obálek se nebudou číst pouze nabídkové ceny, ale všechna číselně vyjádřitelná hodnoticí kritéria. Výrazným přínosem pro zvýšení transparentnosti výběrových řízení bude zrušení mnohokrát napadaného losování v užších řízeních.

O zkušenostech se zadáváním veřejných zakázek z pohledu příjemce podpory z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace hovořil Mgr. Radovan Kareš. Posluchače seznámil s praktickými poznatky při výběru dodavatele. Na tuto přednášku plynule navázali ve společném příspěvku Mgr. Veronika Žáková a Mgr. Petr Prášek z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jejich netradičně pojatá přednáška průběžně kombinovala pozitivní i negativní pohled na jednotlivé body připravované novely zákona.

VÍTE, CO JE BID RIGGING?

O trestněprávních aspektech zadávání veřejných zakázek a koncesí pojednal ve svém vystoupení advokát JUDr. Tomáš Nevečeřal. Mj. poukazoval i na nedostatky stávající právní úpravy trestního zákona, které v konečném důsledku mohou znamenat i nepotrestání usvědčených viníků.

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS, ve zjednodušené formě vysvětlila, jak lze poznat, že dochází k dohodám mezi uchazeči o zakázku, a podělila se i o další zajímavé poznatky o tzv. Bid riggingu, tedy právě o tajných dohodách mezi uchazeči o veřejnou zakázku. Jako ukázkový, až úsměvný příklad uváděla obdržení pěti velmi podobných nabídek odeslaných poštou »různými« uchazeči ve stejnou hodinu a ze stejné pošty. Konferenci uzavíral Mgr. Jan Krabec zajímavým příspěvkem o tom, jak správně postavit zadávací podmínky obsažené v oznámení zadávacího řízení.

Na konferenci zazněla řada zkušeností a poznatků, týkající se jak stávajícího zákona o veřejných zakázkách, tak chystané novelizace. Velký důraz se kladl na praktické poznatky a dopady pro příjemce dotací. Dobré zvládnutí veřejné zakázky je totiž jedním z důležitých předpokladů pro úspěšné čerpání podpory.

DANA LAŠTOVKOVÁ
DANA KŘIČKOVÁ
ISES, s. r. o.

Konference se konala v pražském sídle Autoklubu ČR.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *