Naučí elektronický klikací rozpočet obce lépe hospodařit?

Otevřený úřad, transparentní tok peněz, maximální úspory v hospodaření obce - to jsou důvody, proč obce na svých webových stránkách nabízejí tzv. klikací rozpočet. V ideálním případě se jedná o přehledně zpracovaný rozpočet dle jednotlivých odborů, příjmů a výdajů. V mnoha případech se ale běžný občan z klikacího rozpočtu moc nedozví.

Uživatel se mnohdy nedostane ke konkrétním výdajům, zveřejněny jsou pouze souhrnné částky. Existence klikacího rozpočtu bývá pouze formální záležitost. Co dělat, aby se z něho stal funkční a smysluplný nástroj při hospodaření s obecním majetkem?

»Smysl klikacího rozpočtu spočívá v tom, že se občan dostane k velmi konkrétním výdajům obce. U některých klikacích rozpočtů získáte informace o konkrétních fakturách,« vysvětluje ekonom a propagátor klikacího rozpočtu PhDr. Ing. Jiří Skuhrovec. Občané se tedy mohou na vlastní oči přesvědčit o úsporném a správném hospodaření. Dobře vytvořený rozpočet je zajímavý i pro samotné zaměstnance, umožňuje totiž porovnávat výdaje obcí v jednotlivých oblastech a je dobrým nástrojem pro interní informování zaměstnanců a managementu.

KLIKACÍ ROZPOČET MŮŽETE MÍT I ZADARMO

Výrobu klikacího rozpočtu můžete svěřit soukromé firmě, anebo si nechat poradit zdarma například u občanského sdružení Rozpočet veřejně. To uveřejňuje klikací rozpočty obcí na svém webu a pomůže i s jejich tvorbou. »Naším cílem je pomoci obcím, které v této oblasti nemají téměř žádnou podporu. Chceme naučit obce s tímto nástrojem pracovat tak, aby byl maximálně prospěšný občanům i samotným zastupitelům a úředníkům,« vysvětluje zakladatel projetku Rozpočet veřejně Mgr. Roman Řípa. Součástí služby je i filtr, který vygeneruje srovnání zapojených obcí v oblastech od příjmů na občana z hazardních her po výdaje za telekomunikace. »Nelze samozřejmě pranýřovat jednu obec za to, že utratila za elektřinu víc než sousední obec. Je nutné vždy přihlížet k individuálním podmínkám jednotlivých obcí. Přínos srovnávání spíše vidím v tom, že to otevírá cestu pro dotazy a zájem o problematiku rozpočtu mezi běžnými občany,« dodává Roman Řípa. Informace o rozpočtech jednotlivých obcí berou z veřejně dostupných informací Ministerstva financí, jsou sice uveřejňovány se zpožděním, výhodou je však finanční úspora.

DŮLEŽITÁ JE PRÁCE S ROZPOČTEM

Pouhé zveřejnění rozpočtu nestačí, s daty se musí pracovat a hledat cesty k lepšímu hospodaření. Tvůrci projektu společně s obcemi jejich rozpočty analyzují a zároveň vytváří otázky a odpovědi, které orientaci v rozpočtu usnadňují – kolik je utráceno za pohonné hmoty, jaká je spotřeba elektřiny na občana, která obec má vyšší příjmy z hazardu na občana.

Příkladem klikacího rozpočtu může být také rozpočet vytvořený pro hlavní město Prahu. Nenajdete zde ale rozbor hospodaření do poslední koruny. Autoři chtějí občanům vysvětlit, nač peníze jdou, a zpřehlednit rozpočet tak, aby byl pro občana srozumitelný i za cenu, že se odchýlili od klasické rozpočtové skladby. Autoři rozpočtu ukazují na to, že nelze srozumitelně komunikovat tisíce položek. »Milionové částky musíte občanům dobře vysvětlit. Proto zastávám názor – méně položek, více vysvětlování,« vysvětluje Jiří Skuhrovec.

Zveřejňování jednotlivých nákladů až »na tužku« je velmi nákladné a je otázka, zda náklady vyváží přínosy.

Chceme-li občanům zpřehlednit rozpočty, je třeba tlačit na Ministerstvo financí ČR, aby změnilo systém účtování obcí. Dnes člení rozpočet dle účelu (na školství) a typu výdaje (energie), a ne dle zakázky. »Dokud se toto nezmění, bude vysvětlování rozpočtu celkem nákladné,« dodává Roman Řípa.

Data o čerpání rozpočtu se občanům zobrazí pouze s jednodenním zpožděním

Kraj Vysočina nabízí občanům od dubna 2013 možnost sledovat výdaje kraje na specializovaném portálu Rozpočet kraje. Jeho součástí jsou aplikace Rozpočet a hospodaření populárně a Rozpočet hrou, se kterým pracovalo již přes 1500 uživatelů. Inspirací je estonská aplikace. Kraj Vysočina navíc zavádí možnost kontrolovat hospodaření kraje i přes transparentní účty, na kterých mohou občané sledovat prostřednictvím internetu pohyby a stav finančních prostředků.

Cílem je zpopularizovat rozpočet tak, aby byl srozumitelný pro běžné občany. Díky vizuálně srozumitelné aplikaci uživatel pochopí i účetní výkazy kraje a všech příspěvkových organizací. Aplikace byla rozšířena o velmi detailní informace, je totiž možné monitorovat veškeré výdaje na veřejné služby až na úroveň čísla dokladu.

»Na výdaje je teď možné nahlížet jak přes dodavatele, tak přes jednotlivé akce. K dispozici jsou data v historii od roku 2010. Neexistuje žádné omezení, žádný limit, žádná uhrazená částka nezůstane skryta. Výjimkou mohou být pouze případy, kde určité citlivé informace neumožňují zveřejňovat příslušné zákony,« vysvětluje Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

Aplikace jsou srozumitelné pro běžného občana. Vysvětlují, co která část rozpočtu znamená nebo co je obsahem jednotlivých účtů. Data o čerpání rozpočtu se zobrazí pouze s denním zpožděním.

»Obecně platí, že lidé se více zajímají o konkrétní data, čísla, zakázky nebo doklady. Často využívají různé analytické materiály, které jsou zde také k dispozici,« dodává Vladimír Novotný.

Díky »houpačce« v aplikaci Rozpočet hrou se uživatelé naučí chápat rovnováhu mezi přijmy a výdaji. Návštěvník stránek může zkusit zvýšit výdaje nebo příjmy a houpačka pěkně ukáže, co to udělá s vyrovnaným rozpočtem, může totiž dojít ke ztrátě rovnováhy.

Naproti tomu pomocí aplikace Rozpočet hospodárně a populárně je možné sledovat jednotlivá období, rozpočet se aktualizuje s jednodenním zpožděním a velmi jednoduše se dopátráme i cen jednotlivých investičních akcí.

Veřejně dostupné materiály využívají studenti vysokých škol především pro své diplomové práce. Studenti středních škol využívali aplikaci v rámci projektu finanční gramotnosti »Filuta«.

/sk/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *