01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

NAVZÁJEM SE POTŘEBUJEME

V současnosti stojí v čele obcí České republiky více než pět set žen. Jednou z nich je starostka Lázní Bohdaneč Ing. Květoslava Jeníčková. Požádali jsme ji o následující rozhovor. [*] Již ve dvojích komunálních volbách jste získala značnou podporu voličů. Čemu přičítáte jejich v podstatě stabilní...

V současnosti stojí v čele obcí České republiky více než pět set žen. Jednou z nich je starostka Lázní Bohdaneč Ing. Květoslava Jeníčková. Požádali jsme ji o následující rozhovor.

[*] Již ve dvojích komunálních volbách jste získala značnou podporu voličů. Čemu přičítáte jejich v podstatě stabilní důvěru?

Důvěra je daná srozumitelností jednání konkrétního politika pro občana i tím, jestli to, co říká, také dělá. V komunální politice je pro občana snadnější se orientovat a pro politika obtížnější něco předstírat - tam si jsou oba velmi blízko. A pak jako úplná samozřejmost nastupuje práce bez ohledu na čas a soukromí.

Neméně významná je i otázka sdělení, možností a umění s občany komunikovat. Důvěra se získává pomalu a rychle se může ztratit. Já mám tu výhodu, že jsem se v Lázních Bohdanči narodila a téměř celý život zde žiji. Spjatost s lidmi a místem mi velmi pomáhá při práci.

[*] Vaše město je už dlouholetým členem "Sdružení lázeňských měst". Jakou kvalitu má u vás spolupráce mezi představiteli města a správou místních lázní?

Na prosperitě Léčebných lázní Bohdaneč, a. s., závisí prosperita našeho městečka. Donedávna byly lázně jediný velký zaměstnavatel. I když dnes už jsou v našem městě i jiné větší zaměstnavatelské subjekty, jsou pro město lázně rozhodující. Máme 3000 obyvatel a kapacita lázní je 600 klientů v jednom turnusu. Současné vedení lázní i radnice si uvědomují velmi dobře, že se navzájem potřebují. Město potřebuje silného a stabilního zaměstnavatele i kupní sílu lázeňské klientely a lázně potřebují, aby město pro jejich klienty vytvořilo odpovídající prostředí. Máme své služby, které úzkostlivě pečují o čistotu města a kvalitu městské zeleně, financujeme trolejbusovou dopravu do blízkých Pardubic. V letošním roce otevíráme nové Městsko-lázeňské informační centrum, které bude sloužit především lázeňským hostům.

[*] Nedávno vaše město iniciovalo vznik "Regionálního svazku obcí Bohdanečska". Co si od činnosti tohoto sdružení slibujete?

Každý starosta ví, že nestačí pečovat jenom o svoji obec, ale že záleží i na úspěšnosti okolního regionu. To pak zpětně přinese zisk do každé obce, která se v území nachází. Jako příměstská oblast s dvěma velkými sídelními aglomeracemi (Pardubice a Hradec Králové) i s potenciálem lázeňské klientely se chceme orientovat na rozvoj cykloturistiky, ale budeme společně hledat též jiné programy, které by pomohly rozvoji území i jednotlivých obcí.

[*] Nebrání blízkost téměř stotisícových Pardubic rozvoji vašeho města?

Naopak, je to příležitost pro oba. Velké město poskytuje bohdanečským občanům možnosti zaměstnání, kvalitní kultury i vzdělání. Pro Pardubice je naše město tradičně přirozeným místem rekreace. Do lázeňského parku i na nedělní promenádní koncerty směřují v neděli celé rodiny. Nikdy jsem ve vztazích s městem Pardubice nepociťovala rivalitu, naopak plné vědomí toho, že máme vzájemně svým občanům co nabídnout ve prospěch obou měst.

[*] V současnosti se v některých obcích diskutuje, zda založit nebo naopak zrušit obecní policii. Jaké jsou v této oblasti vaše zkušenosti?

Pocit osobní odpovědnosti a ochrany majetku je pro občany velmi důležitý a je při výzkumech veřejného mínění pravidelně uváděn na prvním místě u nás. Ve městě, které má lázeňský statut a které každoročně navštíví několik tisíc klientů, musí být bezpečno. Považuji to za jeden z hlavních úkolů samosprávy. Řadu let jsem usilovala o to, aby záležitosti pořádku řešila státní policie a zastávala jsem názor, že zřízení městské policie zbytečně odčerpá městu finance. V současných podmínkách ale státní policie tyto úkoly z řady objektivních důvodů neplní, a tak jsme i my přistoupili ke zřízení městské policie. Od loňského roku nejprve v počtu jednoho a od letošního roku dvou strážníků.

Za dobu své existence plně obhájila svoji existenci a její působení je velkou většinou občanů vnímáno velmi dobře. Já osobně nejvíce oceňuji preventivní působení, které se u nás odehrává formou pravidelných besed ve škole i akcí, které městská policie pro děti organizuje.

[*] V letošním roce kandidujete za Unii svobody do zastupitelstva Pardubického kraje. Dají se skloubit politické aktivity s funkcí starostky?

Funkce starosty je funkcí politickou, každý starosta je komunální politik. Náš systém veřejné správy je takto nastaven. Někdy po jednání zastupitelstva říkám, že demokracie je velmi namáhavá a systém osvícené monarchie by nebyl k zahození. Starosta, který je nezávislý a není členem politické strany, má menší možnosti přenášet svoje zkušenosti i požadavky například do legislativního procesu.

To říkám s plným vědomím toho, že především v malých obcích, kam nezasahují organizační struktury politických stran, je velká většina starostů nezávislých. Přesto já osobně považuji působení starosty v politické straně za zcela přirozené a potřebné jak pro práci starosty, tak i pro kvalitu práce parlamentu. Nezanedbatelné je pro mne i to, že příslušností k politické straně zveřejňuji svůj politický názor a to přispívá k "čitelnosti" starosty pro občany.

MILOŠ CHARBUSKÝ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down