Nebojte se lokálek /1

Jak jsme uvedli již v zářijovém vydání, v souvislosti se snahou státu zbavit se lokálních tratí, se i krajům, obcím či svazkům obcí otevírají možnosti pravděpodobně bezplatně některé z těchto tratí převzít.

Dnes proto zahajujeme seriál článků, v nichž přiblížíme problematiku regionálních železnic. K ní se vztahuje celá řada oblastí. Namátkou připomínáme některé z nejdůležitějších:

Legislativa – zákony, normy, předpisy.

Železniční trať a dopravní stavební infrastruktura.

Zabezpečovací a sdělovací technika související s provozem železniční trati.


Železniční vozidla a jejich provoz.

Obchodní stránka – osobní, ale i nákladní doprava.

Regionální železnice má smysl pouze tehdy, dokáže-li být atraktivní a dobře sloužit zákazníkům, tedy cestujícím v osobní a přepravcům v nákladní dopravě. Proto seriál začneme právě u zákazníka.

Nákladní doprava. I když u regionálních tratí půjde v prvé řadě o dopravu cestujících, je nutné prověřit i jejich potenciál z pohledu nákladní dopravy. Ta totiž bývá pro vlastníka kolejí ekonomicky velmi zajímaváí. Na regionálních tratích se nákladní doprava soustředí především do přepravy dřevní kulatiny a uhlí. Ve specifických případech může jít i o dopravu »z vlečky na vlečku« (zemědělské sklady, ACHP apod.). Nový vlastník by proto měl určitě kontaktovat stávající přepravce na dráze i ty, kteří odešli k silniční dopravě, případně nově vzniklé firmy, kontaktovat a pokusit se je udržet či získat zpět. Je to obtížné, ale ne nemožné. Koná-li se jednání na regionální úrovni, může hrát roli nejen obligátní cena za dopravu, nýbrž také ekologické aspekty anebo i tak specifický argument, jako je »dobré jméno firmy« v rámci regionu a její spolupráce s municipalitou.

Osobní doprava. Klíčovou rolí regio-nální železnice by mělo být poskytovat atraktivní služby cestujícím v rámci dopravní obslužnosti regionu, a tím aktivně napomáhat jeho udržitelnému sociálnímu rozvoji. Moderní regionální železnice to zajistí mnohem lépe než jiné druhy dopravy. Individuální automobilová doprava (IAD) je chápána jako základní, ale zároveň má jasné ekologické, sociální i ekonomické mantinely. Auta v pohybu i v klidu s sebou přinášejí požadavky na zábor pozemků. Tuto dopravu nemůže použít ani mladší, ale částečně ani seniorská generace. Aniž bychom zmiňovali sociálně slabší občany, nárůst cen pohonných hmot začne brzy ovlivňovat hospodaření také běžných domácností, a tedy i jejich mobilitu. Jejich příjmy na venkově jsou obecně nižší než ve městech. IAD je teoreticky levnější. Do jejích kalkulací však není zahrnuta řada externích nákladů – a hlavně z principu nemůže, na rozdíl od moderní regionální železnice, nabídnout přidanou hodnotu, jako je rychlost, pohodlí, přeprava větších zavazadel aj.

Jaké jsou požadavky cestujících na regionální dopravu a jak je železnice schopna je uspokojit, si řekneme v příštím díle.

 

PETR TEJKL
poradce v oblasti dopravního marketingu

JAN ŠATAVA
odborný poradce v oblasti dopravy

Klíčem k úspěchu regionální železnice jsou spokojení cestující (a přepravci).

ILUSTRAČNÍ FOTO: PETR TEJKL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *