Nebojte se lokálek /11 aneb Když se obce sdruží k záchraně regionální trati

Příkladů zachování a revitalizace regionálních železnic u nás, bohužel, příliš mnoho nenajdeme. Ale přece existují. Jedním z nich je i Železnice Desná na tratích Šumperk - Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou - Sobotín.

Snahy udržet trať a provoz na ní za situace, kdy se kraj rozhodne už pro ni neobjednat osobní dopravu v závazku veřejné služby a kdy na základě tohoto signálu stát jako vlastník příslušné trati a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako její správce o trať ztratí zájem, většinou vznikají v prostředí železničních spolků. Jestliže se přitom opřou o spolupráci s obcemi podél trati, je značná šance alespoň formou víkendových či příležitostných jízd železnici zachránit před devastací a postupným rozkradením. Těchto příkladů je více – Švestková dráha, dráhy v okolí Kadaně, trvalá snaha municipalit o znovuobnovení provozu na trati z Krásného Jezu do Horního Slavkova a Lokte apod.

Ovšem příklad, kdy jiný veřejný subjekt než stát dlouhodobě vlastní, provozuje a úspěšně rozvíjí trať, kromě specifických úzkokolejných Jindřichohradeckých místních drah patrně najdeme jen jeden, zato však velmi dobrý, a to v podobě Železnice Desná na Šumpersku.

VELKÉ VODĚ I MINISTERSTVU NAVZDORY

Při povodních na Moravě v roce 1997 bylo silně zdevastováno i území v podhůří Jeseníků. Regionální železnice ze Šumperka do Koutů nad Desnou tam byla natolik poškozena, že tehdejší ministr dopravy a odpůrce regionálních tratí Martin Říman jednoznačně prohlásil, že trať již nemá smysl opravovat a dopravní obsluhu zajistí autobusy. Šéf resortu dopravy si byl svými slovy natolik jist, že dokonce vydal veřejný závazek, že pokud obce dokáží trať opravit, stát jim ji převede za symbolickou cenu.

Obce v údolí Desné vědomy si důležitosti trati pro svou vlastní budoucí existenci a rozvoj pro její záchranu založily svazek obcí a podařilo se k tomu získat i peníze z tehdejších přístupových programů EU. Za tyto prostředky Svaz obcí údolí Desné silně zdevastovanou trať opravil a v letech 1998-1999 postupně zprovoznil. Následovaly právní spory o její převedení na svazek, neboť ministr po úspěšné opravě trati na svůj slib náhle zapomněl…

Svazek obcí regionální železnici nakonec získal a vybral i jejího správce, jímž se nejprve stala firma Stavební obnova železnic, a. s. (ex Železniční vojsko) a následně od roku 2005 společnost SART – stavby a rekonstrukce a. s. Šumperk. Byl vybrán také provozovatel dopravy – nejdříve firma Connex, později společnost Veolia Transport Morava a. s. a nejnověji – od 1. 7. 2013 – společnost Arriva Morava a. s.

Železnice Desná, jak se regionální železnice nazývá, je úspěšně provozována už od svého začátku a ustála i nejrůznější peripetie, mj. v podobě změn správce i poskytovatele dopravy, přechodu financování regionální dopravy ze státu na kraje aj.

Stejně jako SŽDC i svazek obcí, resp. správce trati, dostává příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na údržbu a rozvoj trati. V případě Železnice Desná se při cestách touto lokálkou lze na vlastní oči snadno přesvědčit, že příspěvky státního fondu jsou trvale a velmi efektivně vkládány do rozvoje trati a zefektivnění jejího provozu.

Ale o tom konkrétně až příště.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

JAROSLAV STRACHOTA

Svazek obcí údolí Desné

Co je dobré vědět

Vlastníkem trati je Svazek obcí údolí Desné, správcem a provozovatelem trati společnost SART – stavby a rekonstrukce a. s. Dopravu na trati zajišťuje společnost Arriva Morava a. s.

Železnice Desná úspěšně funguje i v drsném podhůří Jeseníků.

FOTO: ARCHIV SVAZKU OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *