Nebojte se lokálek /12 aneb Když se regionální trať příkladně spravuje

I na údržbu a rozvoj regionální trati, která je ve vlastnictví svazku obcí, lze dostávat příspěvky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jak se využívají ve prospěch rozvoje regionální Železnice Desná na tratích Šumperk - Kouty nad Desnou a Petrov nad Desnou - Sobotín, kterou pro Svazek obcí údolí Desné spravuje společnost SART?

Tato regionální železnice, po ničivých povodních v roce 1997 resortem dopravy odepsaná, avšak úsilím Svazku obcí údolí Desné znovuzrozená (viz MO č. 8/2013, str. 29), už má mnoho stanic a zastávek bezbariérových s nástupní hranou v úrovni vstupu do vozidla. Jsou vybaveny architektonicky velmi pěknými přístřešky a informačními tabulemi o okolí trati a parter řady stanic a zastávek se podobá spíše parku. Na lokálce se provozuje také nákladní doprava přinášející ekonomický efekt.

Cestující však už neuvidí moderní centrální dispečink, takže provoz na trati je řízen jediným pracovníkem! Na trati se trvale pohybuje údržbářská četa, což je znát na infrastruktuře i v jejím okolí. Budovy stanic jsou opravené a postupně komerčně či provozně využité, případně prodané seriózním zájemcům. Na stavu trati je vidět, že nejen pro Svazek obcí údolí Desné, ale také pro společnost SART je její správa »srdeční záležitostí«. Firma je připravena nabídnout své dlouholeté zkušenosti a ucházet se o správu i jiných tratí, případně obcím a svazkům obcí nabídnout odborné konzultace apod.

Svazek obcí však má v »šuplíku« připraven i projekt na elektrifikaci trati a její prodloužení o několik set metrů k lyžařskému resortu Kouty. Napojení lokálky na provoz Českých drah směrem na Olomouc a Brno má teď velkou šanci na realizaci, což by ještě víc posílilo její atraktivitu a přivedlo na ni i do regionu další návštěvníky.

VEŠKERÁ KOLEJOVÁ VOZIDLA VLASTNÍ SVAZEK OBCÍ

Provoz lokálky zajišťuje společnost Arriva Morava a. s. vozidly řady 810 a jednou motorovou soupravou Desná (ř. 814 – 914, ve veřejnosti známou pod obchodní značkou ČD Regionova). Jízdní řád je nastaven tak, aby maximálně vyhovoval jak místním obyvatelům, kteří tuto svoji železnici velmi hojně využívají, tak návštěvníkům regionu.

Vlastnictví veškerých kolejových vozidel svazkem a jejich pronájem provozovateli dopravy se ukazuje jako řešení, v němž výhody převažují nad nevýhodami. Zásadní výhodu představuje možnost výběru provozovatele bez podmínky, aby byl aktuálně vybaven nebo aby pro zajištění provozu na železnici musel zakoupit nová vozidla (což by si následně promítl do ceny a délky trvání kontraktu). Stávající řešení nabízí svazku obcí mnohem větší flexibilitu, a tedy i tlak na dopravce, pokud jde o kvalitu poskytovaných služeb apod.

Příklad úspěšného vlastnictví a provozu regionální Železnice Desná svazkem obcí dokládá, že toto řešení je a může být velmi úspěšné i jinde. Základním předpokladem je chtít a mít trochu odvahy vstoupit do něčeho nového, ale pro rozvoj své obce a regionu velmi prospěšného. Přesnější ekonomické a provozní informace poskytne Svazek obcí údolí Desné na požádání.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

JAROSLAV STRACHOTA

Svazek obcí údolí Desné

Co je dobré vědět

Vlastníkem trati je Svazek obcí údolí Desné, správcem a provozovatelem trati společnost SART – stavby a rekonstrukce a. s. Dopravu na trati zajišťuje společnost Arriva Morava a. s.

Železnice Desná dokládá, že svazek obcí může být velmi úspěšným vlastníkem regionální železnice.

ILUSTRAČNÍ FOTO: AECHIV SVAZKU OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *