Nebojte se lokálek /15 aneb Nad investicemi do vozidel

Proč po regionálních tratích u nás nejezdí moderní a atraktivní vozidla, která by dokázala svými provozními parametry, tedy rychlostí a pohodlím, přitáhnout cestující? Odpověď je celkem snadná a na jeden z klíčových důvodů - snahu likvidovat regionální tratě - reaguje i tento seriál.

Moderní vozidla pro regionální dopravu na evropském trhu jsou – a to v široké nabídce. Bývají však poměrně drahá. Vzhledem ke skutečnosti, že regionální tratě u nás posledních 20-30 let jen přežívaly s minimální jistotou do budoucna, tuzemští výrobci, stejně jako České dráhy neměli zájem investovat do vývoje těchto vozidel, ani do jejich nákupu.

TREND: MODERNÍ »VELKÁ« ŽELEZNICE 21. STOLETÍ – A S NÍ TAKÉ MODERNÍ REGIONÁLNÍ TRATĚ


Bohužel jsme poněkud zaspali vývoj v okolních zemích. Již v devadesátých letech 20. století evropské státy totiž pochopily, že expanze silniční dopravy a hlavně její infrastruktury má finanční a ekologické limity.

Současně se již plně projevil úspěch nadčasové modernizace tzv. velké železnice. Vysokorychlostní tratě si našly mnoho spokojených, a tedy i trvalých zákazníků, kteří znovu objevili nyní už moderní železnici 21. století. Zároveň bylo jasné, že při trvalém růstu mobility společnosti a akutním nedostatku veřejných zdrojů pro další investice do silniční infrastruktury je naprosto chybné nechat zahálet tisíce kilometrů existujících regionálních tratí.

Zásadní roli začaly hrát ekologické a energeticko-bezpečnostní parametry, ale i neprostupnost dalších silničních staveb už velmi urbanizovaným územím. To vedlo k masivní revitalizaci regionálních železnic jak po stránce infrastruktury, tak následně také kolejových vozidel. Logika této revitalizace byla pochopitelná, velmi jednoduchá, a proto účinná: Pokud jsem už přesvědčil cestující k návratu na »velkou« a moderní železnici, pak nabídnu-li jim obdobné parametry, na něž si na ní zvykli, je možné, aby cestovali dál i po regionální trati.

A opět se prokázalo, že jednoduchá řešení bývají často nejúčinnější. I na regionálních tratích s moderními vozidly a rychlým provozem začalo přibývat cestujících. S růstem poptávky průmysl se opět vrátil k vývoji a výrobě moderních kolejových vozidel, protože tento nový trh moderní regionální dopravy je požadoval.

HLEDAT ZATÍM MUSÍME V CIZINĚ

Všichni evropští výrobci už nabízejí různá a trvale inovovaná vozidla pro regionální tratě v řadě modifikací: diesel, elektro, jedno-, dvou- a třívozové jednotky apod. U nás však – na rozdíl od ostatní Evropy – rozvoj infrastruktury stále cílí zejména na výstavbu nové dálniční sítě a pouhou rekonstrukci stávajících hlavních železničních tratí. Regionální železnice dále zaostává, je nekonkurenční, a žije proto v nejistotě. I kvůli tomu tuzemský výrobce železničních vozidel zaměřený hlavně na požadavky tuzemského trhu dosud neinvestoval do vývoje moderního regionálního vozidla.

Po něm se tedy budeme muset poohlédnout v zahraničí. Co se nabízí a k čemu je nutno přihlédnout, si řekneme příště.

 

PETR TEJKL
poradce v oboru dopravního marketingu

 

Co je dobré vědět

V současnosti už všichni evropští výrobci nabízejí řadu různých a trvale inovovaných vozidel pro regionální tratě v řadě modifikací – diesel, elektro, jedno-, dvou- a třívozové jednotky apod.

Chce-li regionální trať přilákat cestující, nemůže spoléhat na zastaralá vozidla.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *