Nebojte se lokálek /16 aneb Vhodná vozidla lze sehnat

Moderní vozidla pro regionální tratě jsou jejich aktuální slabinou. Na hlavních tratích se již standardně potkáme s novými nebo alespoň velmi modernizovanými vozidly. Na regionálních tratích to však dosud platí jen částečně.

Dominantní »novinkou« je řada 814 Regionova. Znamená krůček vpřed, ale pro razantní zvýšení kvality – a tím i přilákání nových cestujících, je to krůček stále nedostatečný.

CERTIFIKACE PRO PROVOZ NA DRÁZE NENÍ AUTOMATICKÁ

Řešením jsou nová, či i starší vozidla zahraniční výroby, avšak výrazně modernizovaná. Při výběru nového vozidla bývá problémem nejen jeho relativně vysoká cena, ale hlavně nutnost, aby bylo certifikováno na provoz na domácí železniční síti. Zatímco jakékoli silniční vozidlo vyrobené pro trh EU je automaticky certifikováno i na provoz v České republice, paradoxně jiná situace nastane, koupíte-li si zahraniční železniční vozidlo. Naše železniční síť totiž stále není plně EU kompatibilní – a každý typ vozidla vyrobený v některé členské zemi Unie se musí před zavedením do provozu u nás nákladně testovat a certifikovat.

Certifikace je logickou povinností výrobce. Jenže jeho šance prodat vozidla na českém trhu je velmi malá, a proto jen několik málo výrobců má svá vozidla certifikována i pro naši železniční síť. Nejenže se cena za certifikaci promítá do ceny vozidel u nás prodaných, ale nízký počet certifikovaných výrobců navíc snižuje konkurenci, a tím dále zvyšuje cenu. Přes tato fakta je základní nabídka evropských vozidel na našem trhu již certifikována, takže je relativně z čeho vybírat.

TIPY, KTERÉ BY SE MOHLY HODIT

Z vozidel zcela nových jde o regionální motorovou jednotku z produkce polské firmy PESA, kterou můžeme vidět v majetku Českých drah na několika regionálních tratích jako typ 844. Není nutné jít do technických detailů, vozidlo však jednoznačně splňuje jak provozně, tak designem současné požadavky. Vyhovuje také jeho kapacita kolem 120 sedících cestujících, nízkopodlažnost, široké nástupní dveře, klimatizace, kvalitní odpružení a nízká hladina vnitřního hluku. Po technické stránce je přiměřeně kvalitní a vyrábí se v dostatečném množství, aby byl předpoklad dlouhodobé garance dostupnosti servisu a náhradních dílů. Servis je klíčový parametr, železniční vozidla se na rozdíl od silničních projektují na předpokládaný provoz až 40 let.

Pod praporem ČD jezdí i regionální motorová jednotka – model RS 1, z produkce švýcarské firmy Stadler Toto menší vozidlo s kapacitou okolo 80 sedících cestujících, u nás známé jako typ 841, by se mohlo nazvat nástupcem řady 810 v 21. století. Jde o stále moderní a trvale inovované vozidlo, které se vyrábí již více než deset let ve velkých sériích, takže veškeré provozní prvky jsou již odzkoušené a zcela spolehlivé. Opět je plně nízkopodlažní, klimatizované se širokými dveřmi urychlujícími výstup a nástup. Nabídka vnitřního uspořádání je velmi flexibilní a lze ji přizpůsobit nejrůznějším provozním požadavkům, při objednávce nového vozidla i při jeho pozdějších modernizacích a rekonstrukcích (uspořádání a počet sedadel apod.).

Další vozidlo je z produkce firmy Siemens – a i když u nás není běžné, je na tuzemský provoz certifikováno. Siemens Desiro je koncepčně porovnatelné s vozidlem firmy PESA, na trhu je již několik let a v současnosti je již střídáno inovovanou verzí s odlišným designem. Vozidel byly vyrobeny stovky kusů, čemuž odpovídá i spolehlivost a dlouhodobá dostupnost servisu. Jsou k dispozici i prostřednictvím různých společností, které je zapůjčují. Na tomto vozidle se také testuje hybridní pohon elektro/diesel, který výrazně šetří pohonné hmoty, a tedy provozní náklady.

Na naše regionální koleje vstupuje i další zahraniční vozidlo. Není sice zcela nové, ale po rekonstrukci především interiéru dobře splňuje požadavky cestujících. Vozidla řady 845, jejichž flotilu u nás vlastní pouze dopravce Arriva, nejsou sice nízkopodlažní, ale širší nástupní dveře umožnují pohodlný nástup a rychlou výměnu cestujících. Jsou klimatizovaná, dobře odpružená a s nízkou hladinou hluku. Nová sedadla a jejich uspořádání splňuje požadavky na rychlé a pohodlné regionální cestování. To, že nejsou zcela nová pozitivně ovlivňuje nákladovou stránku.

Teď už tedy možná vozidla známe, otázka pro příště je, jak je získat.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

Co je dobré vědět

Pokud si koupíte jakékoli silniční vozidlo vyrobené pro trh EU, je automaticky certifikováno i na provoz v ČR. Naproti tomu velkou slabinou železnice zůstává skutečnost, že chcete-li si koupit kolejové vozidlo, tak toto neplatí. Naše železniční síť je stále ne plně EU kompatibilní a každý typ vozidla se musí před zavedením do provozu nákladně testovat a certifikovat. Přes tato fakta je základní nabídka evropských vozidel na našem trhu již certifikována, takže je relativně z čeho vybírat.

Ani sníh a mráz nezastaví spolehlivou regionální dopravu vedenou moderními vozidly (na snímku: řada 841 Stadler).

ILUSTRAČNÍ FOTO: JIŘÍ MORCHE

Elegantní železniční vozidlo skvěle ladí s architektonickou krásou našeho venkova (na snímku: řada 642 Desiro Siemens).

ILUSTRAČNÍ FOTO: JAN LACHNIT

Příjemný interiér a pohodlná sedadla lze nalézt i v »pouze rekonstruovaných« vozidlech společnosti Arriva.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARRIVA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *