Nebojte se lokálek /17 aneb Jak získat vhodná vozidla

Moderní vozidla jsou nezbytná pro zvýšení atraktivity vaší trati pro cestující, současně jsou ale velmi drahá. Jak je získat? Je několik možností.

Tou nejčastější je moderní vozidla požadovat od dopravce, jehož si vyberete v rámci výběrového řízení na poskytovatele dopravy na své trati. Řada potenciálních dopravců moderní vozidla již má nebo je schopna si je opatřit (nakoupit či pronajmout). V každém případě si dopravce tuto zásadní položku ve smlouvě o poskytování dopravy zohlední v nákladech. Hodnota nového vozidla se tak promítne nejen do vyšší ceny za km provozu, ale především do požadavku na délku platnosti smlouvy. Pokud si totiž dopravce pořídí vozidlo pro provoz na vaší trati, bude chtít mít jistotu, že se mu po dobu kontraktu vozidlo zaplatí – jinak by šel do velkého rizika. To je požadavek logický a pochopitelný. Na druhou stranu taková dlouhodobá smlouva není pro vás jako objednatele většinou výhodná. Jistota dodavatele snižuje konkurenční prostředí a příliš jej nemotivuje udržovat a zvyšovat kvalitu služeb.

ŽELEZNICE DESNÁ UKAZUJE I JINOU MOŽNOST

Možným a v zahraničí využívaným řešením je proto pořídit si vlastní vozidla a následně je vybranému dopravci pronajmout. Takové řešení se osvědčilo i u nás – a Železnice Desná ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné na Šumpersku je toho přesvědčivým důkazem.

Samozřejmě i tato varianta má svá pozitiva a negativa. Výhodou je, že pro nákup vozidel bude nepochybně i nadále možné využít podpory z evropských zdrojů. Nutná ovšem bude finanční spoluúčast příslušného veřejného subjektu. Výše spoluúčasti jistě pro vaše rozhodování představuje klíčový parametr. Zároveň však toto řešení umožňuje mnohem větší flexibilitu při volbě dopravce. Požadavkem už totiž nebude, aby dopravce byl vlastníkem nového vozidla, vy své vlastní moderní vozidlo již máte k dispozici. Ve smlouvě s dopravcem tak případná rozhodující nákladová položka – cena moderního vozidla – již nebude hrát žádnou roli.

Další výhodou je, že k vozidlu lze u výrobce objednat i jeho údržbu na několik let dopředu. Tím je možné tuto podstatnou starost přesunout na dodavatele vozidla, a tak se jí zbavit. Veřejný subjekt dopravci, jehož si vybere, vozidlo zapůjčí a ten se kromě jeho využití bude o vozidlo i provozně starat tak, aby je mohl v případě potřeby vrátit v dobrém stavu.

Všechny tyto vztahy, jak s dodavatelem vozidla, tak s dopravcem, bývají pokryty standardními smlouvami, takže péči o vozidla zajišťuje výrobce společně s dopravcem.«

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

Co je dobré vědět

Možným, v zahraničí využívaným řešením je pořídit si vlastní vozidla a ta vašemu dopravci pronajmout. Toto řešení se osvědčilo i u nás – a železnice Desná na Šumpersku je toho dokladem.

Hybridní (avšak i čistě bateriová) vozidla bývají v zahraničí na regionálních tratích už k vidění. Kdy tomu bude také u nás?

FOTO: AUTOR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *