Nebojte se lokálek /18 aneb Jak získat vhodná vozidla

Některé způsoby, jak pro regionální trať ve vlastnictví například svazku obcí získat moderní, současně však i dražší kolejová vozidla, jsme popsali už před měsícem. Tentokrát navazujeme výčtem dalších možností.

Připomeňme však nejprve to, co jsme uvedli v únorovém vydání Moderní obce. Nejčastěji využívanou možností bývá, když vlastník vyžaduje moderní vozidla od dopravce, jehož si vybere jako provozovatele dopravy na své trati. Další model spočívá v tom, že si vlastník pořídí vlastní vozidla a následně je vybranému provozovateli pronajme. Výhody i rizika těchto řešení jsme uvedli před měsícem.

ZÁPŮJČKA? SPÍŠE POUZE KRÁTKODOBÉ ŘEŠENÍ

Dalším možným řešením, jak moderní vozidlo získat, je jeho zapůjčení. Existuje hned několik společností, které moderní kolejová vozidla na evropském trhu zapůjčují včetně jejich údržby. Tento model vychází z klasického komerčního principu, a tak náklady zápůjčky nejsou nízké. V sortimentu vozidel, která se zapůjčují, bývají hlavně vozidla univerzálního a po Evropě rozšířeného charakteru – Siemens Desiro apod. Ta totiž mají velkou šanci uplatnit se kdekoli na trhu v Evropě. Jde však spíše o krátkodobé řešení pro dopravce, který získal vaši zakázku s požadavkem na moderní vozidla. Může tak překlenout období, než mu budou dodána nově vyrobená vozidla, a okamžitě splnit váš požadavek na poskytnutí vozidla moderní koncepce.

ODKOUPIT STARŠÍ VOZIDLO? PROČ NE? AVŠAK S ASISTENCÍ EXPERTA!

Jiným řešením – které může být velmi úspěšné, avšak vyžaduje nejen znalost prostředí, nýbrž i trochu štěstí – je pokusit se odkoupit starší, ovšem na naše poměry stále ještě moderní vozidlo od některého z větších evropských dopravců.

To je reálné, jenže velmi specifické řešení, kdy se musí potkat vaše poptávka s vhodnou nabídkou ve stejném čase. Proto je jednoznačně nejlepší spolupracovat s odborníkem, který dlouhodobě zná evropský trh dopravců, ví, kdo z nich objednával nová vozidla – a kde tedy má smysl se poptávat. Rozhodně je však nutné problematiku vhodných kolejových vozidel, řešit ve spolupráci s odborníkem. Ať už by šlo o specifikaci do výběrového řízení na dopravce nebo pro nákup vlastního vozidla.

Železniční vozidlo je značně odborná, dlouhodobá a nákladná záležitost, kde každá chyba je obtížně vratná a její náprava velmi drahá. Vozidlo a jeho technické uspořádání zásadním způsobem rozhoduje jak o ekonomice provozu, tak o atraktivnosti dopravy, a tím i vaší trati pro potenciální cestující. Na druhou stranu specifikace vozidla podle přesných parametrů (směrové a sklonové poměry trati, vzdálenost a počet zastávek, technologie provozu a denní proběh vozidla) nebo parametrů dobře odhadnutelných (obrátka cestujících ve stanicích, křivka počtu cestujících, sezonalita poptávky cestujících na trati apod.) jsou pro odborníka celkem rutinní činností, a nemá tedy smysl se o ni pokoušet sami a bez zkušeností.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

Co je dobré vědět

Určitě je nutné problematiku vhodných kolejových vozidel řešit ve spolupráci s odborníkem. Ať už by šlo o specifikaci do výběrového řízení na dopravce nebo pro nákup vlastního vozidla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *