Nebojte se lokálek /19 aneb Konkurenční výhoda, která se vyplatí

Po kolejových vozidlech a jejich technické problematice, které jsme se věnovali v minulých částech seriálu, se znovu zaměřme na to, proč byste se jako představitelé municipalit touto problematikou vlastně měli zabývat. Při jednáních s vámi se pokaždé znovu utvrzuji v tom, že zcela rozhodující je povědomí o tom, »proč bych se o lokálku vlastně měl starat«.

Častá námitka totiž zní: »Koleje přece patří státu a dopravu organizuje kraj! Co s tím tedy já sám za obec nadělám?« To je samozřejmě pravda, ale vím-li, proč něco dělám a co mi to přinese, další kroky jsou již jen »trnitou cestou« k výsledku v podobě úspěšné realizace projektu.

JE SKUTEČNĚ ŽELEZNICE »DRAHÁ« A NEMÁ PROTI SKLONKU MINULÉHO STOLETÍ JEŠTĚ I DALŠÍ FUNKCE?

Vylidňování venkova se dále urychluje. Průvodním jevem je tam i růst nezaměstnanosti, přičemž možnosti uplatnění na trhu práce lze v regionech najít v aglomeracích, kde se soustřeďuje ekonomická aktivita většiny firem. Tento trend má jasné ekonomické zákonitosti, a proto je velmi obtížné jej zastavit nebo změnit. Nanejvýš se můžeme snažit jej zpomalit a aktivně čelit jeho důsledkům.

Proto je až neuvěřitelné, kolik tzv. odborníků, tedy lidí z branže, ať přímo z Českých drah, Správy železniční dopravní cesty, nebo z Ministerstva dopravy, ale i z úrovně dopravních odborů krajů či náměstků hejtmanů pro dopravu nazírá problematiku regionálních tratí pohledem poplatným konci 80. let minulého století. Podle těchto »expertů« je železnice totiž drahá a má místo na dopravním trhu pouze při obsluze dálkových relací se značnými přepravními proudy (dálkové spojení velkých měst a aglomerací) a v příměstské dopravě (myšleno při obsluze spádového okolí velkých měst na silných dopravních ramenech). Tato trvalá role železnice je samozřejmě nezpochybnitelná, ale se společensko-ekonomickými změnami se objevila i role další, neméně zásadní na kterou se zaměřuje náš seriál. Je to role moderní regionální železnice jako jednoho z nejúčinnějších, nejrychleji aplikovatelných i relativně nejlevnějších nástrojů pro řešení zásadního problému dneška – vylidňování venkova a jeho společenské a sociálně-ekonomické degradace.

ODSTĚHOVAT SE Z VENKOVA ZA PRACÍ, ČI RADĚJI Z KLIDNÉHO PROSTŘEDÍ ZA PRACÍ DOJÍŽDĚT?

Budování turistické infrastruktury ve snaze venkovu dodat životaschopnou ekonomickou aktivitu je chvályhodné. Jenže takto investované peníze nepřinášejí ani rychlé, ani dostatečné ekonomické efekty, neřkuli zvrat trendu. Je-li téměř nemožné investory získat pro vytváření atraktivních pracovních míst v regionech a chceme-li, aby se ekonomicky činní lidé nestěhovali stále více z venkova do aglomerací za pracovním uplatněním, nezbývá než je do aglomerací k pracovním příležitostem dovézt. Ovšem rychle a pohodlně. Současně je nutné udržet a dál prohlubovat společenskou a sociální přátelskost a atraktivnost venkova, která společně se zdravým životním prostředím a dalšími pozitivními atributy podpoří toto »nejméně špatné« řešení stěhování lidí z regionu do aglomerace.

Občané, jimž nabídneme zdravé a příjemné žití na venkově a zároveň spolehlivou, rychlou a pohodlnou železniční dopravu za prací, své domovské obci přinesou nejen vyšší příjmy z rozpočtového určení daní, ale především vyšší kupní sílu, kterou investují do služeb či do svého majetku v místě bydliště. Tento životní styl je zde už dávno. Jen jsme na něj nedokázali v dopravní obsluze regionů náležitě reagovat.

REGIONÁLNÍ »KOLEJE« JSOU PRO OBEC STEJNĚ DŮLEŽITÉ JAKO ŠKOLA, POŠTA ČI ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Vzdálenost není podstatná, překonáme-li ji rychle a pohodlně. V tom spočívá obrovská, dosud nevyužitá výhoda regionální trati, která i ve velké vzdálenosti od spádového centra může obsloužit významné části regionu. Takovou službu autobusová doprava nemůže nabídnout. Autobus je z tohoto pohledu nekonkurenceschopný nejen kvůli počtu zastávek a pomalému odbavení cestujících. Co jej zásadně handicapuje ve srovnání se železnicí, je nutnost být trvale součástí dopravních kongescí (zácp) na komunikaci.

Nabídka záměny železnice za »bus servis« proto v podstatě znamená jasný signál občanům regionu, že ti, kdo o této často nevratné změně rozhodují, považují hodnotu jejich času za nepodstatnou. Proto má smysl bojovat za udržení a rozvoj »své« železnice. Potenciál atraktivní dostupnosti spádových center mohou či budou moci nabídnout obce a regiony, jimiž už koleje vedou. Jejich posun na moderní kvalitu je snazší, levnější – a tedy reálnější než samozřejmě také reálná, ale složitější a dražší výstavba nových regionálních, byť i potenciálně atraktivních tratí.

Proto existence regionální trati v obci či regionu je významnou konkurenční výhodou. Je až překvapující, jak na rozdíl od jiných důležitých parametrů – pošty, školy, úřadu, obchodu, zdravotního střediska (které však mohou být při ekonomicky orientovaném odlivu obyvatel ze dne na den ztraceny) svůj tak atraktivní parametr v podobě kolejové dopravní dostupnosti málokteré obce samy aktivně zvýrazňují.

Regionální »koleje«, ať už v jakémkoli technickém stavu, představují vaši současnou a pro budoucnost klíčovou konkurenční výhodu. I když nejsou »vaše«, je třeba za ně bojovat a chránit si je, stejně jako se za žádnou cenu nechcete vzdát »své« školy, pošty nebo zdravotního střediska.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

Co je dobré vědět

Potenciál atraktivní dostupnosti spádových center mohou nebo budou moci nabídnout obce a regiony, jimiž už koleje vedou. Jejich posun na moderní kvalitu je snazší, levnější – a tedy reálnější než samozřejmě také reálná, ale složitější a dražší výstavba nových regionálních, byť třeba i potenciálně velmi atraktivních tratí. Proto existence kolejí a regionální trati ve vaší obci nebo regionu je vaším velkým bohatstvím a přidanou hodnotou.

Regionální trať Šumperk – Kouty nad Desnou dokládá, jak by měla lokálka vypadat: nové koleje, moderní nádraží – perony i opravená budova. A také pěkný parter jako nástupiště po příjezdu do obce. To vše rozhoduje o tom, jaký první dojem trať v každém cestujícím vzbudí.

FOTO: ARCHIV AUTORA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *