Nebojte se lokálek /2

Jestliže chceme hledat odpověď na otázku, jaké služby má zajišťovat regionální železnice, aby byla atraktivní pro cestující, je nutné si uvědomit, že regionální železnice poskytuje v různý moment službu odlišným skupinám cestujících. REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE MUSÍ UMĚT VYHOVĚT MÍSTNÍM OBČANŮM I TURISTŮM...

Jestliže chceme hledat odpověď na otázku, jaké služby má zajišťovat regionální železnice, aby byla atraktivní pro cestující, je nutné si uvědomit, že regionální železnice poskytuje v různý moment službu odlišným skupinám cestujících.

REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE MUSÍ UMĚT VYHOVĚT MÍSTNÍM OBČANŮM I TURISTŮM

Přes pracovní týden jsou to především místní občané, pro něž regionální železnice zajišťuje dopravní obslužnost sídel a regionu, tedy dojížďku občanů do spádových center za prací, do škol, k lékaři a na úřad apod. O víkendu, v období prázdnin a svátků se k místním občanům mohou připojit – podle atraktivnosti regionu – návštěvníci regionu a turisté.


Každá z těchto skupin klade na regionální železnici jiné požadavky. Pro místní občany je to především opakovaná doprava z místa do spádového centra a zpět. Požadavkem je tedy co největší rychlost a rozumná frekvence spojů, především v ranních a odpoledních hodinách, rozumná dostupnost zastávky od místa bydliště a Park & Ride pro auto nebo kolo.

Pro turisty regionální železnice zase představuje dopravní prostředek pro příjezd do regionu, ale také pro pohyb v něm – turistickou dopravu. V tomto případě nemusí být klíčový požadavek na rychlost a frekvenci. Na rozdíl od místních cestujících jse zde dere do popředí požadavek na návazné službyinformační systém o trasách a turistických cílech navázaných na železnici v regionu a okolí, možnost přepravy objemnějších zavazadel – batohů, kol či lyží.

Regionální železnice proto musí najít způsob jak nabídnout atraktivní službu oběma cílovým skupinám a tyto zákazníky v co možná největším rozsahu získat.

PRŮZKUM POŽADAVKŮ NA SLUŽBY REGIONÁLNÍ ŽELEZNICE

Průzkum zjišťoval, jaké služby cestující od regionální železnice požadují a jak důležité jednotlivé služby pro ně jsou. Výzkum byl realizován v roce 2010 v Moravskoslezském kraji na vzorku 2000 respondentů všech věkových a sociálních skupin.

Jaké požadavky na regionální železnici byly pro průzkum definovány a v něm prověřovány:

Rychlost dopravy – jak rychle se dostanu tam, kam chci.

Cena jízdného – kolik mě doprava stojí (ve srovnání s autobusem nebo individuální automobilovou dopravou).

Pohodlí dopravy – sedadla, hluk, klimatizace, otřesy apod.

Pohodlí logistické – snadný jízdní řád – takt, jednoduchost nákupu jízdenky a slev, přehlednost a návaznost přestupů apod.

Dostupnost dopravy teritoriální – jak daleko je k místu nástupu – pěší dostupnost do 400 m, jinak již méně pohodlné.

Dostupnost dopravy frekvenční – jízdní řád a frekvence spojů, všední den a víkend.

Dopravní spolehlivost – zpoždění, výluky, mimořádnosti, jejich četnost.

Bezpečnost dopravní – riziko nehod a úrazů.

Bezpečnost sociální – riziko trestné činnosti, krádeže.

Ekologická přátelskost dopravy – šetrnost k životnímu prostředí u dopravy.

Společenský status dopravy – jsou-li doprava a cestující považováni za »socku« nebo jako »in«.

Návazné služby – turistické a jiné informace, služby prodeje apod.

O jednotlivých požadavcích detailněji pojednáme v dalším pokračování.

 

PETR TEJKL
poradce v oboru dopravního marketingu

MIROSLAV BEZDĚK
Dopravní projektování, s. r. o.

 

Odlišné skupiny cestujících na regionální železnici

Cestující – místní občan: Regionální železnice jako dopravní prostředek pro denní dojížďku.

Cestující – turista: Regionální železnice jako nástroj turistické dostupnosti a obsluhy regionu (i jako možný cíl turistického ruchu – nostalgické parní jízdy, atraktivně trasovaná železnice apod.). Je nutné si uvědomit, že nostalgická doprava, tedy například občasný parní provoz, není a priori doprava pouze turistická.

Ve Švýcarsku jsou regionální železnice balzámem pro duši – a nejen turistů.

ILUSTRAČNÍ FOTO: PETR TEJKL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *