Nebojte se lokálek /4

Navazujeme na prosincový díl seriálu, v němž jsme se věnovali parametrům, jak zlepšit klíčový aspekt dopravy, tedy dobu, po kterou se cestující přepravují z jednoho místa do druhého.

Dosud jsme rozebrali tyto parametry: odstranění přejezdů, zlepšení rozhledových poměrů a zlepšení zabezpečení dopravy.

Dalším parametrem je:

Zastavení na znamení. Jde o relativně snadno ovlivnitelný parametr, který může výrazně zlepšit rychlost a plynulost provozu, příznivě ovlivnit náklady i další důležité provozní ukazatele, je možnost zastavovat jen ve stanicích a zastávkách kde reálně dojde k výstupu nebo nástupu cestujících – tzv. zastavení na znamení. Na tuto problematiku, která je pro rychlost dopravy zásadní, se podíváme poněkud detailněji.

Poptávka cestujících po dopravě – obecně na regionálních tratích – je ovlivněna řadou faktorů. Základním je osídlení území, kudy trať prochází, a to, jakou roli trať hraje v přepravních proudech a osách v území. Do jisté míry má vliv i fakt, jak se trať sídel přímo dotýká – hovoříme o dostupnosti stanic a zastávek. Dalším faktorem je turistická atraktivnost území a jednotlivých míst a sídel. Lze jednoznačně očekávat, že trať poptávku cestujících pozitivně ovlivní s růstem své kvality a konkurenceschopnosti, a zvýší tak svůj podíl na celkovém objemu regionální přepravy na úkor jiných druhů dopravy.

Poptávka po dopravě není samozřejmě stále stejná, ale má v čase a místě své výkyvy a specifika. Z hlediska sezonality – léto, zima, prázdniny, z hlediska týdne – všední dny a víkend, z hlediska občanského dne – dopravní špičky a »sedla«. Z hlediska místa to jsou velké a spádové obce s trvalou poptávkou na jedné straně a turistické cíle a menší sídla či odlehlejší zastávky s trvale nižší nebo nárazovou poptávkou. Na všechny tyto skutečnosti by měl provoz na trati reagovat za situace, kdy některé parametry, především dopravní nabídka a ekonomika provozu, mohou jít proti sobě.

Popišme si extrémní stavy. Nejprve dopravní špičku – může jít o všední den a ranní návoz občanů do zaměstnání a dětí do škol do spádových sídel, nebo je to dopoledne v sezoně či o víkendu, kdy do turisticky atraktivních oblastí přijíždějí návštěvníci.

Ekonomickou a provozní slabinou dopravních špiček bývá fakt, že jsou jednosměrné. Vozidla jedou v jednom směru vytížena (a přetížena), zatímco v opačném směru se vracejí téměř prázdná. Ekonomicky i provozně je nereálné, aby vozidla čekala v konečné stanici, až nastane dopravní špička v opačném směru. Špičku můžeme částečně řešit použitím přívěsných vozů apod. Vždy je však nutné zajistit standardní oběh vozidel – některá vozidla se musí vrátit, i když v příslušném směru je dopravní poptávka v daném čase minimální. Tuto cestu vozidla zpět můžeme řešit tzv. strojově – bez dopravy cestujících (služební jízda), nebo jako standardní spoj s úvahou, že pro cestujícího a i obecně je zvýšená nabídka výhodou, a souprava stejně jede.

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

JAN ŠATAVA

odborný poradce v oblasti dopravy

Je dobré vědět

Zastavení na znamení zvyšuje průměrnou dopravní rychlost a výrazně snižuje provozní náklady.

Švýcarská společnost BLS AG je jedním z řady soukromých provozovatelů regionálních železnic v zemi. Většinovou účast v ní má kanton Bern a akcionářem je i Švýcarská konfederace.

FOTO: ARCHIV PETRA TEJKLA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *