Nedopalky patří pouze do koše, desetina kuřáků to stále neví

Každý sedmý kuřák e-cigaret nosí nedopalky s sebou a vyhazuje doma do koše, u kuřáků „klasických“ cigaret takové chování prakticky neexistuje.

Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s., který zajišťuje kolektivní plnění pro výrobce tabákových výrobků na základě zákona o jednorázových plastech, zadal průzkum, ze kterého vyplynulo, že desetina dospělých kuřáků si stále myslí, že nevadí, když se nedopalky odhazují na zem nebo do kanálu. Téměř každý třetí dospělý kuřák se domnívá, že se nedopalek rozloží rychle, nejpozději do jednoho roku. Nedopalky se přitom mohou rozkládat až 15 let na mikroplasty, které zůstávají v životním prostředí . Jediným správným způsobem jejich likvidace je odhození do koše nebo nádob na směsný odpad.

Z průzkumu, který pro NEVAJGLUJ a.s. provedla společnost Focus, vyplývá, že 17 % dotazovaných neví nebo neřeší, zda jsou nedopalky pro životní prostředí škodlivé.  Z průzkumu dále vyplývá, že až 30 % kuřáků vyhazuje někdy nedopalky do kanálu a mylně se domnívají, že je to lepší řešení, než vyhodit nedopalek na zem. Nedopalek vyhozený do kanálu přitom nezpůsobí povrchové znečištění prostranství, ale rozkládá se ve vodě. Tím se  zatěžují čistírny odpadních vod.

Kuřáci e-cigaret častěji nedopalky vyhazují do koše, kuřáci klasických cigaret jsou neukázněnější

Odpovědnost vůči životnímu prostředí mají o něco vyšší kuřáci elektronických cigaret. Ty kouří 25 % oslovených kuřáků, častěji ženy. Nejčastěji se kouření e-cigaret vyskytuje ve věkové skupině 18 – 24 let (45 % dotázaných kuřáků z této věkové skupiny). Kuřáci e-cigaret častěji nosí nedopalky s sebou a vyhazují je až doma do koše (14 %). Takové chování se u kuřáků klasických cigaret nebo baleného tabáku prakticky nevyskytuje. 

„Nedopalky znečišťují veřejná prostranství, obce a města mají náklady s jejich odstraňováním,“ říká Martina Vrbová, ředitelka kolektivního systému NEVALGLUJ. „Chceme proto pomoci obcím s těmito náklady a také s osvětou, aby lidé věděli, že jediným správným způsobem likvidace nedopalků je vyhození do směsného dopadu. Obce, které s námi uzavřou smlouvu ještě letos, mohou získat příspěvek už za letošní rok,“ dodává Martina Vrbová. Tyto úhrady budou financovány z příspěvků výrobců, kteří tabákové výrobky s filtry uvádějí na trh.

Na světě se ročně vyrobí více než šest bilionů cigaret. Špatné zacházení s nedopalky tak může představovat značnou zátěž pro životní prostředí.

Výzkum provedla agentura FOCUS na vzorku více než 700 dospělých kuřáků v Česku.

Více informací lze nalézt na webu www.nevajgluj.cz.

/zr/*

Na snímku: To byste se divili, kolik odhozených nedopalků se najde třeba i v parcích či dalších veřejných prostranstvích, které by měly sloužit lidem ke odpočinku a relaxaci a neměl by je hyzdit nepořádek po neukázněných lidech...

Foto: archiv NEVAJGLUJ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down