Nedublujme kontroly, nezatěžujme územní samosprávy

Potřebujeme měnit Ústavu České republiky pro kontrolu těch, kteří již kontrolováni jsou? Ve svém dnes vydaném prohlášení Sdružení místních samospráv ČR odmítá rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

Sdružení místních samospráv ČR (SMS)  připomíná, že začátek letošního roku se nese v duchu již několikátého pokusu o úpravu Ústavy ČR a návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu (NKÚ). Oba dva návrhy zákonů právě procházejí připomínkovým řízením.

Návrh novely Ústavy ČR v části pro Nejvyšší kontrolní úřad předpokládá rozšíření působnosti úřadu z kontroly hospodaření státu a z kontroly hospodaření se státním majetkem na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky (s neurčitým vymezením) a s majetkem právnických osob s majetkovou účastí nejen státu, ale i územních samosprávných celků, tj. krajů a obcí. Na to navazuje návrh novely zákona o NKÚ. Ten mezi územní samosprávné celky zahrnuje kraje; obce nad 10 tisíc obyvatel, jimi zřizované příspěvkové organizace a školské právnické osoby; a konečně dobrovolné svazky obcí (DSO) bez rozdílu a jejich zřizované právnické osoby a školské právnické osoby.
Sdružení místních samospráv ČR v té souvislosti zdůrazňuje, že ačkoliv územní samosprávné celky již nyní podléhají několika stupňům kontrol a nakládání s veřejnými prostředky je upraveno několika zákony, stát přesto hodlá další stupeň kontroly zavést. To vše v situaci, kdy se nám kontroly v mnohých případech zdvojují i ztrojují. Stejnou věc kontrolují úředníci vícekrát, to vše z peněz daňových poplatníků.
Navrhované rozšíření působnosti NKÚ na obce (nyní navrhováno nad 10 tisíc obyvatel), jimi zřizované organizace a DSO bez rozdílu a jejich zřizované organizace, by podle SMS ČR přineslo jen další znásobení neúčelných povinností, které již dnes tyto subjekty fakticky plní podle jiných právních předpisů.

Současná legislativa přímo obcím (potažmo dobrovolným svazkům obcí) ukládá se chovat s péčí řádného hospodáře. Tento princip do sebe již také zahrnuje požadavek efektivního nakládání s veřejnými prostředky a majetkem obcí. Nezanedbatelná je také veřejná kontrola, kterou vykonávají přímo občané prostřednictvím zastupitelské demokracie.
Podle názoru SMS ČR bez obav z dalších komplikací nejsou ani menší obce. Ústava by totiž svou úpravou nezaručila, že se v blízké či vzdálenější budoucnosti pozornost neupře dalším kontraproduktivním směrem. Pouhou úpravou zákona by pak působnost NKÚ mohla být dále rozšiřována, například na ty nejmenší obce.
"Navržený systém nových kontrol je vyčíslen na 6,5 milionu korun a rozšiřuje počet státních zaměstnanců. Nechceme tyto prostředky raději investovat do rekonstrukce venkovské malotřídky? I proto vyzýváme vládu ČR, aby takové znění zákona o NKÚ jednoznačně odmítla, a upravila ho tak, aby nepřinesl další zátěž pro místní samosprávy v České republice," stojí v závěru dnešního prohlášení Sdružení místních samospráv ČR.*

/zr/

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down