01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

(Nejen) ČOV: Levné řešení může být drahé

Společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., (VaK) jako součást koncernu Energie AG Oberösterreich je největším provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na jihu Čech. Její zkušenosti nejen s projektováním mohou být proto zajímavé.

Podle Ing. Jana Jindry, vedoucího oddělení rozvoje, v souvislosti s požadavky na čištění odpadních vod, jimž na základě evropské směrnice č. 91/271/EHS musí do konce roku 2010 dostát všechny aglomerace s více než 2000 ekvivalentními obyvateli, společnost nezaznamenala žádný zvýšený zájem o budování čistíren odpadních vod (ČOV) či rekonstrukci stávajících.

"Této problematice se věnujeme dlouhodobě a většina obcí v této kategorii má ČOV novou nebo po rekonstrukci. Tam, kde čistírna chybí nebo je ve špatném technickém stavu, obvykle jde o dlouhodobou záležitost limitovanou dostupností finančních prostředků," vysvětluje Ing. Jan Jindra.

PROVOZOVATEL MŮŽE POMOCI

Zároveň připomíná, že obec, která chce řešit čištění odpadních vod, by si předem měla ujasnit:

Proč staví novou nebo rekonstruuje ČOV.

Jaké technické řešení zvolí s ohledem na místní podmínky a jaké budou předpokládané provozní náklady (řešení by mělo být v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací příslušného regionu).

Jakým způsobem zajistí potřebné finance, což předpokládá orientaci v dotačních titulech a zpracování modelu financování.

Ve všech třech oblastech by měl v rámci smluvních vztahů s obcí sehrát rozhodující úlohu provozovatel stávajícího vodohospodářského zařízení.

Ing. Karel Rucký, výkonný ředitel úseku Technické služby VaK JČ, doplňuje: "Základní chybou je snaha nalézt rychlé a levné řešení. Rozhodnutí v oblasti výstavby a rekonstrukce vodohospodářského majetku není záležitostí jednoho volebního období, ale má zásadní vliv na život a budoucí rozvoj každé obce. Proto se žádné obci nevyplatí nekoncepční postup, kdy příprava projektu začíná okamžitou reakcí zastupitelstva na konkrétní problém, který však většinou má dlouhodobější charakter."

JAK SE VYSTAVIT RIZIKU VÍCEPRÁCÍ

Společnost VaK se přitom nejčastěji setkává se snahou obcí nalézt vlastní řešení a co nejvíce ušetřit na projektové přípravě. Hlavně kvůli tomu vzniká mnoho projektů, které se nakonec vůbec neuskuteční. A pokud k jejich realizaci přece jen dojde, pak během ní obce mohou téměř jistě očekávat účtování víceprací. Také levné technologie a použité materiály mají za následek vyšší provozní náklady a kratší životnost. Přitom VaK veškeré konzultace v oblasti vodohospodářského rozvoje a výstavby nabízí "svým" provozovaným obcím zcela bezplatně. Navíc pro oblast projektové přípravy a inženýrské činnosti existuje celá řada finančních podpor.

JUDr. Václav Pech, právník společnosti VaK, upozorňuje i na další aspekt: Obce jakožto zadavatelé veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách by se měly zaměřit zejména na výběr dodavatele stavby.

SPOLÉHEJME NA PROFESIONÁLY

"Ovšem i zde lze doporučit, aby si pro procesní otázky a organizaci výběrového řízení zajistily odborně zdatnou a zkušenou firmu zabývající se organizováním veřejných zakázek. Obce se tak budou moci plně soustředit na vlastní věcná rozhodnutí zadavatele veřejné zakázky. Toto doporučení vychází ze zkušeností z průběhu zadávání veřejných zakázek, kdy neúspěšní uchazeči napadají u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zejména procesní nedostatky výběrových řízení. A byť často jde o nedostatky banální, ve svých důsledcích zbrzdí proces zahájení a realizace vlastní stavby o řadu měsíců. Nemluvě o dalších rizicích pro obec, například v podobě možného uložení pokuty za postup, který není v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," uzavřel JUDr. Václav Pech.

/rš/

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down