Nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2021 je z Břeclavi

Vítězem jedenáctého ročníku soutěže o Nejlepší připravovaný energeticky úsporný projekt se stalo město Břeclav, druhé místo připadlo České poště a třetí příčku obsadila Nemocnice Na Homolce. Čestné uznání si odnesla města Kladno a Aš. Vyhlašovatelem soutěže je Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Nejlépe připraveným energeticky úsporným projektem řešeným metodou energetických služeb se zárukou úspor (EPC) v roce 2021 byl vyhodnocen projekt zahrnující osm objektů v majetku města Břeclav. Odborná porota ve složení Vladimír Sochor (Národní rozvojová banka), Petr Holub (Budovy21), Martin Sedlák (Svaz moderní energetiky) a Jan Kozák (MPO) ocenila komplexní řešení zahrnující využití obnovitelných zdrojů energie, vysokou rozpracovanost projektu a především jeho replikovatelnost pro další města a obce ČR.

Aktivním energetickým managementem se zabýváme již několik let. Neinvestiční možnosti jsme vyčerpali, proto jsme během dvou let zpracovali tento pro Břeclav pilotní energeticky úsporný projekt, který nám umožní významně snížit náklady na elektřinu, plyn a vodu u našich vybraných škol, zimního stadionu a na objektech městského úřadu.  Kombinace EPC a OPŽP nám otevřela nové možnosti zejména s ohledem na rozpočet města. Překotný vývoj cen elektřiny a plynu dává této práci nový rozměr a jednoznačně ukazuje zvolenou cestu jako správnou. Během několika měsíců začne instalace fotovoltaických panelů, nové vzduchotechniky s rekuperací, LED osvětlení a řady dalších úsporných opatření,“ vysvětluje Martin Černý, vedoucí ekonomického odboru MěÚ Břeclav, který je hlavním nositelem energetického managementu.

Jako druhý nejlepší připravovaný EPC projekt loňského roku byl vybrán energeticky úsporný projekt v přepravních uzlech České pošty v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. Je dobrým příkladem, jak lze i ve státním sektoru zvyšovat energetickou účinnost objektů a snižovat náklady na energie a uhlíkovou stopu. Ze všech přihlášených řešení má tento projekt nejvyšší poměr úspor k investicím.

Rozhodli jsme se modernizovat zdroje tepla a související zařízení tepelného hospodářství, osvětlení a snížit spotřebu vody. Vše je navrženo tak, aby se nám investice vrátila formou budoucích úspor energie, jejichž výši máme zaručenu ve smlouvě. Riziko za úspěch projektu tudíž ponese poskytovatel energetických služeb. Věřím, že se nám zvolený obchodní model na těchto dvou vybraných lokalitách osvědčí a následně se stejným způsobem pustíme do dalších objektů,“ říká Stanislav Bock, energetický manažer České pošty s. p.

Třetí místo obsadil projekt pražské Nemocnice Na Homolce. Jde o rozsáhlou revitalizaci tří areálů za téměř 300 mil. korun s mimořádně širokým spektrem energeticky úsporných opatření v kombinaci se zateplením objektů. Část nákladů pokryjí dotace z OP Životní prostředí.

„K použití metody EPC jsme se rozhodli díky motivaci krytí způsobilých výdajů formou dotačního bonusu při OPŽP. Metodu EPC tedy aplikujeme bez finančního zapojení, „jen“ jako garanci energetických úspor, potažmo energetického managementu. Zásadní přínos projektu spatřujeme především ve standardizaci a postupné profesionalizaci našeho přístupu v hospodaření s energiemi pod dlouhodobým dohledem profesionálů poskytovatele energetických služeb. Sekundárně nemocnice sleduje cíl nabyté zkušenosti zhodnotit plánovanou certifikací systému energetického managementu dle normy ISO 50001,“ doplňuje Petr Šanda, vedoucí odboru provozu Nemocnice Na Homolce.

Čestné uznání si ze soutěže odnáší města a Kladno. Právě Kladno patří v oblasti zvyšování energetické účinnosti k těm nejprogresivnějším. Kromě aktivní účasti v projektu SPARCS pomáhá i menším obcím v rámci projektu Sítí energetické účinnosti. Do soutěže o nejlepší připravovaný EPC projekt roku 2021 přihlásilo záměr energeticky úsporně modernizovat 23 městských budov za téměř 200 mil. korun.

Projekt, který vzniká v Aši, dokládá fakt, že i menší města mohou významně ovlivnit svoji spotřebu energií a přispět k dekarbonizaci a lepší kvalitě ovzduší. Rozpočty menších měst jsou kvůli menším příjmům napjatější než velkých aglomerací a EPC je způsob, jak získat finance i na náročné investice do úsporných opatření.

Metoda EPC se v České republice používá od roku 1994. Dosud bylo realizováno více než 270 projektů za celkem 4,6 mld. korun, které zákazníkům pomohly uspořit k dnešnímu dni 5,3 mld. korun. Roční souhrn uspořených nákladů na energie ve všech aktivních projektech v ČR činil v roce 2021 více než 400 mil. korun. Nejcitovanějšími projekty jsou realizace v objektech menz a kolejí ČVUT v Praze, Kongresovém centru Praha, v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí a v dalších veřejných institucích i v průmyslových objektech. Více o EPC najdete v publikaci 25 let energetických služeb se zárukou úspor nebo na www.energetickesluzby.com.

/tz/

Na snímku vítězové soutěže o nejlepší připravovaný EPC projekt roku, zleva: Radim Kohoutek (APES), Martin Černý a Radek Hrdinka (Břeclav), Václav Stašek (Aš), David Škorňa (Kladno), Petr Šanda (Nemocnice Na Homolce) a Petr Bock (Česká pošta).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down