Autor
Kategorie:
Různé

Některá města kvetou, jinde se zastavil čas: Proč?

Podle studie společnosti KPMG Česká republika Benchmark měst v České republice se lépe žije v těch městech, kde je stabilní politické klima a místní koalice v čele se starostou řídí město i několik funkčních období v řadě. Významnou roli hraje přítomnost podnikatelských subjektů, a tím i pracovních...

Podle studie společnosti KPMG Česká republika Benchmark měst v České republice se lépe žije v těch městech, kde je stabilní politické klima a místní koalice v čele se starostou řídí město i několik funkčních období v řadě. Významnou roli hraje přítomnost podnikatelských subjektů, a tím i pracovních příležitostí. Do studie bylo zahrnuto 15 středně velkých (od 20 tis.do 50 tis. obyv.) a 15 malých měst (2 tis. až 6,5 tis. obyv.) z celé ČR. O tom, proč některá města vzkvétají, zatímco v jiných se zastavil čas, diskutovali představitelé několika zúčastněných měst počátkem října v Praze.


Příkladem využití předpokladů pro cestovní ruch je Hluboká nad Vltavou. »Ač jsme dříve nejednou sklízeli výtky obyvatel, že město dělá vše pro turisty a nic pro ně, dnes lidé oceňují, že přilákání turistů přineslo pracovní, podnikatelské a volnočasové příležitosti pro místní občany. Naší prioritou je též podpora mateřských, základních i středních škol,« říká senátor Tomáš Jirsa, starosta Hluboké nad Vltavou.

Městu Podbořany uniklo místo mezi nejlépe hodnocenými městy jen o pár bodů. »Před lety jsme iniciovali vznik průmyslové zóny. Díky ní můžeme nyní nabídnout až 1500 pracovních míst. Speciálními pobídkami jsme podpořili bytovou výstavbu. Ve městě (6000 obyv.) máme tři základní a tři mateřské školy,« vypočítává starosta Podbořan Radek Reindl.

V Mladé Boleslavi zase připouštějí, že je tam obtížné přilákat jiný průmysl než automobilový. A také že podpora volnočasových aktivit a cestovního ruchu byla dlouho opomíjenou oblastí. »Snažíme se být i zde aktivnější. Asi nejpovedenějším počinem u nás v posledním roce bylo zpřístupnění řeky Jizery včetně vybudování pláže,« uvádí primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Zástupci měst se mj. shodli na tom, že kdo nezačal budovat průmyslové zóny a lákat podnikatele do svého města před zhruba deseti lety, promarnil příležitost a jen těžko bude nyní tento deficit dohánět.

 

Ze závěrů studie KPMG Česká republika »Benchmark měst v ČR«

Diamantové ocenění získala města:

Písek (kategorie středně velkých měst) a Hluboká nad Vltavou (kategorie malých měst)

Zlaté ocenění získala města:

Chrudim, Mladá Boleslav, Pelhřimov a Tábor (kategorie středně velkých měst)

Horní Jelení, Mníšek pod Brdy, Nýrsko a Přibyslav (kategorie malých měst)

Města s diamantovým či zlatým oceněním vykazují především tyto obdobné dílčí parametry hodnocení a charakteristiky:

stabilní politické klima, pozitivní stav a tendence v demografických ukazatelích (struktura obyvatel, podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů, kladné saldo migrace aj.), nejlepší výsledky z hlediska socioekonomických pohledů (hodnocení nezaměstnanosti, bytové politiky, míry kriminality aj.), výrazné zlepšení v občanské vybavenosti.

Nicméně oceněná města vykazují rezervy hlavně ve vybavenosti zařízení pro volnočasové aktivity.

V kategorii malých měst napomáhala lepšímu hodnocení poloha hodnoceného města v blízkosti jiného většího města.

S výjimkou Nýrska se všechna oceněná města nacházejí v jádrové oblasti Čech, tedy v území, které je stabilně historicky osídleno a přirozeně spádově podléhá k hlavnímu městu ČR.

ZDROJ: KPMG ČESKÁ REPUBLIKA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *