Autor
Kategorie:
Různé

Nemalá kvalita zastupitelstev obcí? Důvod hledejme také v panašování

Byl jsem požádán, abych přispěl svým článkem do časopisu Moderní obec. Velice rád jsem této žádosti vyhověl, protože vím, že se tento časopis dostává téměř do všech obecních zastupitelstev. Chtěl bych především poděkovat obecním zastupitelům za jejich práci, která není mediálně viditelná, což je...

Byl jsem požádán, abych přispěl svým článkem do časopisu Moderní obec. Velice rád jsem této žádosti vyhověl, protože vím, že se tento časopis dostává téměř do všech obecních zastupitelstev.

Chtěl bych především poděkovat obecním zastupitelům za jejich práci, která není mediálně viditelná, což je možná i dobře, ale o to záslužnější. A chtěl bych vyjádřit pouze dvě teze k zamyšlení čtenářům Moderní obce.


Tou první je to, že ten, kdo neřídil obec nebo město, má velmi snížené kvalifikační předpoklady pro to, aby zastával svoji práci ať už v krajském zastupitelstvu, nebo dokonce v parlamentě.

A ta druhá teze vyžaduje trochu složitější argumentaci. V komunálních volbách existuje tzv. princip panašování, to znamená, že si voliči mohou vybírat z kandidátek jednotlivých stran a mohou tam zaškrtnout osobnosti, kterých si váží bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. To vede k tomu, že kvalita obecních zastupitelstev je většinou vyšší, než je kvalita v zastupitelstvech krajských – a tím spíše než kvalita parlamentu, protože tam panašování neexistuje.

Musíme se ale společně zamyslet nad tím, proč prakticky všechny politické strany panašování na jiné než komunální úrovni odmítají. A ten skutečný důvod je velice jednoduchý. Každá strana má na své kandidátce několik výrazných osobností a za těmito osobnostmi se houfuje tzv. křoví, to znamená lidé, které nikdo nezná a kteří jsou tam jenom tzv. do počtu, aby doplnili počet kandidátů na stanovenou mez. Kdyby existovalo panašování i na úrovni krajských a parlamentních voleb, znamenalo by to, že volič by měl možnost vybrat několik osobností z kandidátky A, jiné osobnosti z kandidátky B, třetí osobnosti z kandidátky C a tak dál – a ono křoví by splakalo nad výdělkem, neboť by na ně nezbylo. A protože politické strany jsou dostatečně sebekritické, aby věděly, že nemají tolik osobností, aby zaplnily celou kandidátku, snaží se zabránit principu panašování – a snaží se tedy zabránit i tomu, aby na krajské a celostátní úrovni nás občany zastupovaly skutečně významné osobnosti bez ohledu na to, k jaké politické straně patří.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že podle průzkumů veřejného mínění nejvyšší důvěru mají právě obecní a městská zastupitelstva. Domnívám se, že jedním z faktorů této poměrně vysoké důvěry je právě to, že v komunálních volbách se dala občanům možnost, aby se rozhodovali skutečně svobodně a nebyli vázáni jednostrannou stranickou příslušností.

Do nového roku přeji všem zastupitelům měst a obcí hodně zdraví a štěstí.

 

MILOŠ ZEMAN
prezident České republiky

 

Podle průzkumů veřejného mínění nejvyšší důvěru mají obecní a městská zastupitelstva. Domnívám se, že jedním z důvodů je to, že v komunálních volbách se dala občanům možnost, aby se rozhodovali skutečně svobodně a nebyli vázáni jednostrannou stranickou příslušností.

 

FOTO: HERBERT SLAVÍK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *