Autor
Kategorie:
Ekonomika

Německý model se Praze zalíbil

Posílení kontrolní funkce dozorčí rady, zatímco obchodní vedení firmy bude spadat do pravomocí představenstva. Třetina míst v dozorčí radě bude patřit zástupcům zaměstnanců.

Rada hlavního města Prahy změnila stanovy akciových společností TCP Vidoule, Kolektory Praha a Pražská vodohospodářská společnost. Tak jako v ostatních společnostech ovládaných městem přecházejí i tyto akciové společnosti na takzvaný německý model.

»Změny, které provádíme v akciových společnostech s rozhodujícím akciovým podílem města, jsme už podrobně představili u Dopravního podniku hlavního města Prahy a dalších společností (komunální politici budou nově zasedat pouze v dozorčí radě podniku, zatímco představenstvo bude vyhrazeno pro management společnosti a odborníky – pozn. redakce). Jde o takzvaný německý model, v němž má dozorčí rada hlavně vliv kontrolní a rozhodovací v klíčových otázkách. Vlastní provoz společnosti i s příslušnými pravomocemi pak přebírá představenstvo,« uvedl primátor doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.


U společnosti TCP – Vidoule, a. s., která zajišťuje výkon správy a obchodní využití vybraných nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy a v níž má město majetkový podíl ve výši 98,09 %, dochází ke změně jejího názvu na Rozvojové projekty Praha. Počet členů představenstva má podle návrhu stanov klesnout na čtyři oproti sedmi současným, dozorčí rada bude dál pracovat v počtu tří členů.

Na německý model řízení přechází i společnost Kolektory Praha, která zajišťuje správu a údržbu kolektorové sítě, již má od hl. m. Prahy pronajatu. I v ní se posiluje funkce dozorčí rady a obchodní vedení společnosti bude zajišťovat představenstvo. Dozorčí rada měla dosud šest členů, nyní jich bude mít devět a počet členů představenstva zůstává stejný – tři. To mimo jiné znamená, že do dozorčí rady budou zvoleni dva zástupci zaměstnanců.

V Pražské vodohospodářské společnosti se sníží počet členů představenstva ze sedmi na tři a zároveň zvýší počet členů dozorčí rady ze tří na devět.

Kolektory Praha, a. s, vstoupily i na trh zážitkové turistiky a zájemcům nabízejí atraktivní prohlídky čtyř tras v podzemí.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *