Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Neplatíte v obci zbytečně daň z plynu?

Majitele a provozovatele plynových domovních kotelen Energetický regulační úřad upozorňuje na možnost osvobození od daně z plynu.

Jde o kotelny pro výrobu elektřiny, te-pla a kombinované výroby elektřiny a tepla. Je-li taková kotelna umístěna v domě, jehož plocha je minimálně z poloviny určena k trvalému bydlení, nebo kotelna vytápí i stejně situované obytné domy v sousedství, může její majitel či provozovatel na základě čestného prohlášení zažádat o osvobození od daně z plynu. Navíc mu může být daň vrácena až tři roky zpětně (vzory prohlášení jsou na: www.eru.cz).

Generální ředitelství cel pro Moderní obec upřesnilo, že vytápěné objekty vždy musí být stavbami, u nichž je předpoklad kontinuálního dlouhodobého bydlení, nikoliv přechodného rázu. Proto se osvobození nevztahuje na vytápění např. škol. Naopak však platí pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením apod. (viz box).

Domovní kotelny – osvobození od daně z plynu

Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část čtyřicátá pátá, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů (ZDzP) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21.

Ze znění ustanovení § 8 odst. 2 ZDzP vyplývá, že plyn osvobozený podle § 8 odst. 1 písm. a) ZDzP za účelem zde uvedeným nabývá bez povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, resp. povolení se nevydává.

Domovní kotelnou se rozumí decentralizovaný zdroj umístěný v bytovém domě, v němž více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Za tuto kotelnu se nepovažuje zdroj tepla, který neslouží k vytápění alespoň jedné domácnosti. Kotelna může dodávat teplo i do jiných bytových domů, pokud v každém z nich víc než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.

Jde o stavby, u nichž je předpoklad kontinuálního, dlouhodobého bydlení, nikoliv přechodného rázu. Nepatří sem věznice, psychiatrické léčebny, léčebny dlouhodobě nemocných, nemocnice, ubytovny, hotely, koleje, internáty atp.

Za bytový dům lze považovat (kromě bytových domů určených k běžnému bydlení) také:

domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, chráněné bydlení a dům na půl cesty, jak jsou vymezeny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

dětský domov, dětský domov se školou a výchovný ústav, jak jsou vymezeny v zákoně č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních;

kojenecký ústav a dětský domov pro děti do 3 let věku, jak jsou vymezeny v zákoně č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu;

zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

sociální lůžková zařízení hospicového typu, jak jsou vymezena v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění;

kláštery a obdobné církevní budovy sloužící pro trvalé bydlení.

ZDROJ: GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *