Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Nepodceňujte nákup vhodné techniky, vyhnete se potížím

Veřejná prostranství jsou podle zákona definována jako všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru. Veřejná prostranství tvoří základní strukturu města a jejich kvalita výrazně ovlivňuje kvalitu života obyvatel ve městě.

Proto by měla být snaha o zlepšení stavu veřejného prostoru a zefektivnění investic do něj s důrazem na koncepční přístup a koordinaci. Mezi hlavní činnosti patří např.: sečení travnatých ploch, řezy a kácení stromů a keřů, úklid komunálního odpadu v městské zeleni, hrabání listí, péče, výsadba zeleně a péče o ni, pletí záhonů, údržba dětských hřišť a laviček atd. Údržbu veřejného prostranství má na starost obecní úřad nebo místní technické služby. K provozování všech těchto činností potřebují v neposlední řadě také správnou techniku, která by neblokovala provoz, nepoškozovala nezpevněné plochy a neohrožovala pěší chodce.

NA TŘÍKOLOVÉ VOZIDLO NEPOTŘEBUJETE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

Pro úzké prostory lze využít tříkolového vozidla k zajištění převozu rostlin, mulčovací kůry, zeminy a dalšího materiálu potřebného k zahradním úpravám. Piaggio Ape 50 spadá do kategorie L2e, a tím pádem ji smí řídit i osoby, které ještě nevlastní ŘP sk. B. V silnějším a větším provedení sklápěč Ape TM s ložnou plochou 1810 x 1450 mm je schopen již uvést přes 700 kg nákladu.

Do těchto vozidel se ovšem vejdou pouze dvě osoby. Častěji je potřeba převézt větší počet osob a jejich pracovní náčiní. Pro tento účel vybíráme ze např. značky Victoria Giotti. Provedení Double cabina převeze až 5 osob, které mají k dispozici ložnou plochu pro přepravovaný materiál až 2050 x 1540 mm. A v tomto případě vás překvapí kromě nižší pořizovací ceny také nižší provozní náklady.

SKLÁPĚCÍ KORBA A VYSOKOZDVIŽNÁ PLOŠINA V JEDNOM

Všechny činnosti ovšem neprobíhají vždy na zemi. Například údržba květinové výzdoby na sloupech veřejného osvětlení, montáž dopravního značení nebo prostřih stromů a keřů, a dokonce i údržba veřejného osvětlení. Jelikož vysokozdvižná plošina je pouze jednoúčelové vozidlo, hledali jsme náhradu, která by tyto činnosti také bez problému zvládla. Vozidlo Quargo s nástavbou střihový zdvih nás mile překvapilo. Vozidlo je ve formě sklápěcí korby, ale zároveň je to vysokozdvižná plošina, která může zaměstnance vyzvednout až do výše 170 cm nad zemí. Dosah rukou pracovníka bude v tomto případě až 3,90 m.

Nezapomněli jsme ani na ekologickou stránku věci. Všechna vozidla lze vyrobit s benzínovým motorem, který se může kombinovat s LPG – zkapalněným butanem nebo s CNG – stlačeným zemním plynem. Zde je to navíc i o ekologii a ekonomii, protože dochází k velmi výraznému snížení nákladů. Poslední variantou je elektrovozidlo, které má nulové hlukové a znečišťující emise a náklady se pohybují kolem 0,45 Kč na jeden kilometr.

www.itec-czech.cz

Vozidlo Quargo s nástavbou střihový zdvih.

Vozidlo Quargo vyzdvihne zaměstnance až do výše 1,7 m.

Piaggio Maxxi hákový nosič kontejnerů a Quargo střihový zdvih.

Victoria Giotti převeze až 5 osob a materiál.

Ape TM uveze přes 700 kg nákladu.

FOTA: I-TEC CZECH

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *