Nestátní vlastníci lesů se ohrazují vůči některým návrhům Národní ekonomické rady vlády

Prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR se nestátní vlastníci lesů ohrazují proti některým nedávno zveřejněným návrhům prorůstových opatření připravených Národní ekonomickou radou vlády pro jednání kabinetu Petra Fialy. Obrátili se proto se svými připomínkami a žádostí o jednání na ministry zemědělství, financí, životního prostředí a místního rozvoje.

V žádném případě nemůžeme souhlasit s dalším zvýšením sazeb daně z nemovitých věcí z hospodářských lesů a se snížením ochranného pásma lesa v konkrétních případech až na dvacet metrů,“ konstatuje Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL

Návrhy prorůstových opatření z dílny Národní ekonomické rady vlády (NERV) obsahují celkem 37 bodů, z nichž vláda vybere ty, které jsou realizovatelné ve druhé polovině jejího volebního období, nebo jejichž realizaci lze do konce mandátu alespoň zahájit. „V řadě bodů se shodneme, o dalších je potřeba vést diskusi s vedením dotčených resortů. V některých navržených opatřeních však nevidíme kýžený potenciál přispět k dlouhodobě udržitelnému růstu české ekonomiky, nepovažujeme je za rozumná ani systémová a jejich přijetí by ztížilo již tak náročnou situaci nestátních vlastníků lesů,“ uvádí Jiří Svoboda.

Další zvýšení daně z nemovitých věcí by pouze ještě více ztížilo dnes už beztak náročné hospodaření v lesích

K navrhovaným opatřením, kterým NERV přikládá nejvyšší prioritu, patří mj. výrazné snížení zdanění práce pro lidi s relativně nízkými mzdami. „S tím souhlasíme, zásadně se však ohrazujeme proti tomu, aby výpadek na příjmech státu byl kompenzován zvýšením daně z nemovitých věcí. Další případné zvyšování daně z hospodářských lesů považuje SVOL za neobhajitelné,“ říká Jiří Svoboda.

V rámci předchozího vládního konsolidačního balíčku již byla daň z nemovitých věcí i v případě hospodářských lesů zvýšena oproti předchozímu roku 1,8krát. Hospodářské lesy jsou zdrojem obživy vlastníka lesa, výrobním faktorem, ale i přesto jsou veřejně přístupné. V důsledku rekreační funkce lesů často dochází až k bezuzdnému využívání cizího lesního majetku, poškozování lesních kultur i lesních cest a zanechávání spousty odpadků v lesních porostech. To vše na účet vlastníka lesa, který nese i určité břímě odpovědnosti za bezpečnost návštěvníků lesa, zejména v okolí lesních cest, odpočinkových míst apod. Za veřejnou přístupnost hospodářských lesů, ani za jiné ekosystémové služby, které poskytují i hospodářské lesy, nemá vlastník lesa žádnou náhradu či kompenzaci, vyjma osvobození lesních cest od daně z nemovitých věcí novelou zákona, která nabude účinnosti až od 1. ledna 2015.

V souvislosti s přehodnocováním dotací a podpor SVOL poukazuje na rostoucí počet dotací na tzv. měkké projekty, jejichž přínos je mnohdy diskutabilní, ale zajištění odpovídající podpory aktivního managementu lesů, který je přínosem pro vodní i klimatický režim v krajině, z prostředků státního rozpočtu je stále problematičtější. „Na jednáních s vedením dotčených resortů budeme usilovat nejen o snižování byrokracie u dotací, ale především o to, aby veřejné prostředky byly vynakládány účelně, “ uvádí Jiří Svoboda.

Vadí také návrh na další zúžení ochranného pásma lesa v obcích

SVOL rozhodně nesouhlasí ani s tím, aby lesy dále ustupovaly požadavkům stavebníků. Ze strany NERV navrhovanou možnost lokálního posouzení a zúžení ochranného pásma lesa na 20 m v obcích považují zástupci nestátních vlastníků lesů za nepřijatelnou a neopodstatněnou. „Vedlo by to k dalšímu oslabení intenzity ochrany rozlohy lesů jako nenahraditelné složky životního prostředí, k nárůstu obtíží při hospodaření v lese a možných soudních sporů,“ vysvětluje Jiří Svoboda.

Poukazuje přitom na fakt, že šíře ochranného pásma lesa byla v důsledku zavedení institutu jednotného environmentálního stanoviska do našeho právního řádu s účinností od 1. ledna 2024 snížena z dosavadních 50 na 30 m od okraje lesa „To je nejzásadnější změna principů kvantitativní ochrany lesů od roku 1852. A o měsíc později máme na stole snížení ochranného pásma o další metry? Veřejnost je politiky neustále ujišťována o významu lesa a zalesněných ploch v době klimatických změn, ale na druhé straně jsou navrhovány a přijímány takové zákony, které jdou přímo proti významu lesa. S tím nemůžeme souhlasit a budeme ve prospěch lesa a jeho vlastníků proti tomu důrazně vystupovat na všech jednáních,“ uzavírá Jiří Svoboda.*

/zr/

Ilustrační foto: web SVOL

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down