Autor
Kategorie:
Ekonomika

Nezmeškejte výzvy »Norských fondů«

Také obce a města dostanou brzy příležitost žádat o dotace z tzv. Norských fondů. Přestože jednotlivé programy ještě nejsou schváleny, jisté je, že ČR má k dispozici 131 milionů eur.

V rámci aktuálního programového období (2009-2014) obdrží ČR od dárcovských států (tj. Lichtenštejnska, Islandu a Norska prostřednictvím Finančních mechanismů EHP a Norských fondů) 131,8 mil. eur (asi 3,2 mld. Kč). Tyto peníze mají pomoci snížit ekonomické a sociální rozdíly a posílit spolupráci v Evropském hospodářském prostoru. (Kromě ČR podporují dárcovské státy i jiné země střední a jižní Evropy.) Podpora je rozdělena do 15 programů (viz rámeček). Zřízeny jsou speciální programy pro neziskové organizace, vědecké a výzkumné subjekty a vzdělávací instituce. Mezi prioritní oblasti patří zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí či děti a mladiství. Důležitými oblastmi podpory jsou i ochrana kulturního dědictví a rozvoj občanské společnosti.


V minulém období (2004-2009) byly prostřednictvím fondů podpořeny projekty za 104,6 milionu eur. Ve 40 případech (celkem asi za 19,5 mil. eur) šlo o projekty obcí či měst, které se nejčastěji týkaly modernizací školských zařízení (MŠ, ZŠ, ZUŠ) a rekonstrukcí kulturních památek či areálů.

Mgr. Ondřej Jákob, tiskový mluvčí Ministerstva financí (MF), nám upřesnil, že v období 2009-2014 jsou podle současného nastavení programů (tj. v polovině října, pozn. red.) obce a města oprávněnými žadateli o dotace v těchto oblastech: CZ02, CZ04, CZ06 (zřejmě největší příležitost získat grant – podpora má směřovat na památky v Památkovém fondu ve vlastnictví municipalit), CZ08 (podpora spíše větších a komplexních projektů), CZ11 (spíše pro příspěvkové organizace měst) a CZ12.

Otevřené výzvy pro jednotlivé programy budou vyhlašovány postupně od konce roku 2012. Vyhlásí je MF, partnerská ministerstva a Open Society Fund (CZ12).

 

Finanční mechanismy EHP a Norska v období 2009-2014

V období 2009-2014 je pro Českou republiku připraveno 131,8 mil. eur v 15 programech:

CZ01 Technická asistence a Bilaterální fond na národní úrovni (2,6 mil. eur);

CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitoring, integrov. plánování a kontrola v ŽP (18,42);

CZ03 Program pro NNO (9,81);

CZ04 Ohrožené děti a mládež (4,3);

CZ05 Národní, regionální a místní iniciativy pro snižování nerovností mezi skupinami (1,24);

CZ06 Kulturní dědictví a současné umění (21,5);

CZ07 Program na podporu spolupráce škol a stáží (3,8);

CZ08 Pilotní studie a průzkum technologií na zachycování a ukládání CO2 (7,04);

CZ09 Fond podpory výzkumu (12,5);

CZ10 Budování kapacit a spolupráce institucí s norskými veřejnými institucemi, místními a regionálními úřady (1,76);

CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (19,2);

CZ12 Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života / Domácí násilí (6,2);

CZ13 Domácí násilí a násilí založené na pohlaví/Sjednocení rovnosti žen a mužů a podpora slaďování soukromého a pracovního života (0,84);

CZ14 Spolupráce v rámci Schengenu a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti (7,04);

CZ15 budování kapacit a spolupráce v justici / / Nápravné služby (4,93);

Globální fond pro podporu důstojné práce a tripartitního dialogu (0,7).

Detaily k jednotlivým programům najdete na:

www.eeagrants.cz nebo www.norwaygrants.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *