Nízká míra nezaměstnanosti a pokles reálných příjmů, oznámil Český statistický úřad

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v 1. čtvrtletí roku 2023 proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 1,2 %. Reálná spotřeba na obyvatele mezičtvrtletně klesla o 2,6 % a míra úspor klesla o 0,6 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků klesla proti předchozímu čtvrtletí o 1,3 procentního bodu.

„Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele poklesl v 1. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,2 %, meziročně o 9,6 %, což opět souviselo s pokračujícím růstem cen,“ sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v květnu 2,5 %. Meziročně zůstal na stejné hodnotě. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,0 %. Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v květnu 75,9 %. Oproti květnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 70,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,2 %, u 30–49 let 86,9 %, u 50–64letých 83,6 %. „Zatímco předchozí dva měsíce přinesly drobné zvyšování nezaměstnanosti, květnová čísla přinesla korekci zpět na únorové hodnoty. Výrazným trendem posledního období zůstává rychle rostoucí míra ekonomické aktivity žen, která historicky poprvé překročila hranici 72 procent,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v květnu 75,9 %. Oproti květnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 81,6 %, u žen 70,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 42,2 %, u 30–49 let 86,9 %, u 50–64letých 83,6 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v květnu 2,5 %. Meziročně zůstal na stejné hodnotě. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,1 %, u žen 3,0 %.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 77,9 %. Oproti květnu 2022 se zvýšil o 0,7 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (83,3 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (72,1 %) o 11,2 procentního bodu.

„Zatímco předchozí dva měsíce přinesly drobné zvyšování nezaměstnanosti, květnová čísla přinesla korekci zpět na únorové hodnoty. Výrazným trendem posledního období zůstává rychle rostoucí míra ekonomické aktivity žen, která historicky poprvé překročila hranici 72 procent,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v květnu 2023 za Českou republiku na úrovni 2,4 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší. Z těchto důvodů se příchod válečných uprchlíků z Ukrajiny v trendech zatím projevil jen okrajově.*

/zr/

Graf: Vývoj počtu nezaměstnaných osob od roku 1993/ Archiv ČSÚ

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down