NKÚ kritizuje nástroj pro veřejné zakázky, MMR se brání

Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek stál 230 milionů korun a jeho spuštění do ostrého provozu se zpozdilo o dva a půl roku, plánovanou úsporu pro veřejný rozpočet ale nepřinesl. Veřejní zadavatelé jej využívají jen minimálně, protože to není povinné. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) na základě kontroly financování Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ).

Podle Ministerstva pro místní rozvoj jde o problémy z minulosti.  MMR souhlasí se závěrem NKÚ, že elektronizace veřejných zakázek je správnou cestou k zefektivnění procesu veřejného investování a získání přehledu nad děním při zadávání veřejných zakázek. NEN umožňuje zadavatelům realizovat stejné zadávací postupy jako na elektronických tržištích. Ukončením systému elektronických tržišť a stanovením NEN jako centrálního tržiště tak bude zachován výstup projektu NIPEZ a zároveň dojde k úspoře finančních prostředků v odhadované výši až 80 mil. Kč.

Ministerstvo proto vítá kroky, které NKÚ MMR ve svém závěrečném protokolu doporučuje. Jak se ale uvádí v dnes zaslaném tiskovém prohlášení, ministerstvo již většinu z nich realizuje.

Například:

Stanovení jednotných standardů elektronických nástrojů – již realizováno prostřednictvím nové vyhlášky o elektronických nástrojích, která nyní jde do Legislativní rady vlády.

Zavedení povinnosti využívat při zadávání veřejných zakázek pouze certifikované nástroje – realizováno prostřednictvím Strategie elektronizace veřejných zakázek pro období 2016-2020 a v ní stanoveném postupném zavádění povinnosti využívat NEN s možností požádat o výjimku z využívání NEN, pokud využíváte certifikovaný nástroj.

Zintenzivnění komunikace s cílem zvýšit využívání NEN – MMR průběžně komunikuje se zadavateli s cílem zvýšit využívání NEN. Výsledkem je, že v NEN je k 15. 4. 2016 více než 300 veřejných zakázek v hodnotě více než 7 miliard Kč, přičemž mezi zadavateli jsou kromě ústředních orgánů státní správy (vedle MMR i Ministerstvo vnitra, kultury, zahraničních věcí) i územně samosprávné celky (Moravskoslezský kraj a další města a obce). MMR bude ve školicích a informačních aktivitách pokračovat i nadále.

MMR však musí reagovat na dva závěry NKÚ:

NKÚ: Porušení zákona o zadávání veřejných zakázek při vývoji NEN

MMR: Zmíněná porušení zákona o zadávání veřejných zakázek se datují do let 2011-2013. Jedná se tak o problémy, které byly zděděny a musí být řešeny až současným vedením.

 

NKÚ: Riziko navrácení evropských dotací v důsledku ukončení stávajícího systému elektronických tržišť.

 MMR: Výstupem projektu NIPEZ byla v oblasti elektronických tržišť jejich technická specifikace a nikoliv samotná elektronická tržiště. Vývoj a provoz tržišť je zajišťován soukromými společnostmi, kterým MMR hradí poplatky dle jejich využití zadavateli – například v roce 2015 MMR těmto společnostem uhradilo celkem 42 mil. Kč.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *