Kategorie:
Ekonomika

Nová generace svítidel: Schréder LED Generation

Přední světový výrobce svítidel, firma Schréder, přijímá výzvu ostatních výrobců svítidel a po dlouhých měsících vývoje a provozních zkoušek uvádí na trh svítidla nové generace využívající moderní technologii LED.

Firma Schréder nepřichází s pouhou zdokonalenou kopií už vyráběných konkurenčních produktů. Do osvětlovacích LED technologií naopak vnáší nová originální řešení, která dál zlepšují parametry osvětlovacích soustav, jak co do spotřeby elektrické energie, tak co do snižování ostatních provozních nákladů.

PŘIJMĚTE NAŠE POZVÁNÍ A PŘIVÍTEJTE SPOLU S NÁMI SCHRÉDER LED GENERATION!

Vyvinuli jsme tři základní koncepty, které zajistí kvalitní osvětlení každého typu ulice při dodržení optimálního vzhledu svítidla.


Koncept Oriento«. Jeho základní princip spočívá v maximálním vyzařování v požadovaném směru pečlivě orientovanými LED zdroji. Koncept využívá optimální natočení jednotlivých LED zdrojů (každý z nich může být orientován samostatně), které vytvářejí konečnou vyzařovací charakteristiku svítidla.

Koncept OrientoFlex«. Staví na schopnosti vyzařování ve více směrech různě orientovanými skupinami LED zdrojů z jednoho svítidla. Dosahuje tak vyššího světelného toku v požadovaném směru než koncept Oriento. Koncept OrientoFlex umožňuje skupinou stejně orientovaných LED nahradit nedostatečný světelný tok jedné diody pro aplikace s vysokými nároky na osvětlení.

Koncept LensoFlex«. Jeho základní princip je dán osazením LED na základové desce. Vyzařování do požadovaného směru se nedosahuje natočením jednotlivých diod, ale je řízeno použitím námi vyvinutými výměnnými variabilními čočkami, které přizpůsobují vyzařovací charakteristiku požadavkům osvětlení pro danou aplikaci. Díky své malé prostorové náročnosti je systém velmi vhodný pro projekty využívající dekorativních svítidel.

NÁMI POUŽÍVANÁ ŘEŠENÍ JSOU SPOLEHLIVÁ

Pro dosažení maximální životnosti a vysoké spolehlivosti firma Schréder nabízí dvě konstrukční řešení. Teplotní bilanci svítidla optimalizujeme pomocí konceptu ThermiX«. Ten zajišťuje optimální odvod tepla od LED v takové míře, aby byla zajištěna trvale 80% hodnota nominálního světelného toku diody po dobu nejméně 60 000 hodin při teplotě okolí max. 35ËšC. Dosažení maximální funkčnosti systému je dáno v první řadě dostatečným přímým odvodem tepla nejkratší cestou mezi zdrojem tepla (diodou) a okolním prostředím a teplotně odděleným proudovým zdrojem. Dokonalé předání tepla mezi svítidlem a okolním prostředím je zajištěno vysoce účinným a funkčním venkovním chladicím zařízením. Pro dokonalou ochranu svítidla proti přehřátí v extrémních teplotních podmínkách je svítidlo vybaveno teplotním senzorem, který je chrání proti zničení vlivem vysoké teploty.

Pamatovali jsme i na prodloužení servis-ních intervalů. K tomu je nutné zamezit znečištění optického bloku svítidla, jinak by se rychle snížila jeho účinnost a spotřebovaná energie by byla neefektivně využita. Optický blok se musí zabezpečit i proti jakémukoli vniknutí vlhkosti, což by mohlo vést ke ztrátě funkčnosti svítidla. Schréder proto používá LEDSafe« systém. Je založen na neprodyšném utěsnění fotometrické části svítidla. Chráněny sklem, LED a čočky nepřijdou do přímého styku s venkovním prostředím. To pomáhá dlouhodobě zaručit vysokou účinnost svítidla.

POČÍTÁME TAKÉ S DALŠÍM TECHNICKÝM VÝVOJEM

Ve snaze umožnit průběžnou modernizaci našich svítidel aplikujeme v jejich nejmodernějších typových řadách koncept FutureProof. Díky němu je možné po uplynutí životnosti stávajícího LED vybavení uplatnit v těchto svítidlech modernější a účinnější zařízení, aniž by se musely vyměnit.

Firma Schréder si i nadále udržuje postavení lídra technických řešení v oblasti osvětlovací techniky a nová generace svítidel moderního programu LED generation je zárukou vysoké technické úrovně, vysoké spolehlivosti a vysoké ohleduplnosti k životnímu prostředí. Zákazníci firmy Schréder se mohou nadále spoléhat na její inovativní řešení s využitím svítidel a řídicích technologií, což vše je podpořeno vysokou úrovní znalostí odborných pracovníků, kteří jsou vždy připraveni najít nejvýhodnější řešení předložených problémů.

 

Artechnic-Schréder a. s.

Vinohradská 74, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 522 930

Fax: +420 222 521 722

Email: info@artechnic-schreder.cz

Web: www.artechnic-schreder.cz

Member of Schréder Group G.I.E.

 

LED svítidlo Perla – Oriento je z řady konceptu Oriento.

LED svítidlo Senso – OrientoFlex zastupuje koncept OrientoFlex.

LED svítidlo Piano – LensoFlex patří do řady LensoFlex.

FOTO: ARCHIV SCHRÉDER

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *