Nová městská agenda pro lepší bydlení ve městech

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová se v indonéské Surabayi zúčastnila na základě pozvání ministra pro veřejné práce a bydlení Basuki Hadimuljono třetího jednání přípravného výboru celosvětové konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“. Summit OSN „Habitat III“ se bude konat v říjnu tohoto roku v Ekvádoru – jde o mimořádně významnou akci, protože cyklus summitů OSN o bydlení a městech je dvacetiletý.

Ministryně Šlechtová představila Českou republiku jako zemi, která je v rámci mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení a měst velmi aktivní. Ilustrovala to na příkladu uspořádání největší, a tím i nejvýznamnější mezinárodní konference OSN zařazené do oficiálního přípravného procesu konference „Habitat III“, kterou byl „Evropský Habitat“ zorganizovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v březnu tohoto roku v Praze. Výstupy z pražské konference byly zapracovány do návrhu dokumentu „New Urban Agenda“, který projednával Přípravný výbor v Surabayi za účasti delegací všech členských států OSN, přičemž na koordinaci vyjednávání se Česká republika významně podílí.

„Připravený návrh dokumentu „New Urban Agenda“, který by měl být schválen 193 členskými státy OSN v říjnu tohoto roku na závěr summitu „Habitat III“, je důkazem, že státy OSN jsou připraveny diskutovat, shodnout se a prosazovat změny potřebné pro to, aby města naplnila moderní trendy a stala se více atraktivní pro život; aby byla místy vytvářejícími pracovní příležitosti a aby nabízela dobré bydlení pro jejich obyvatele,“ uvedla ministryně Šlechtová. „Jsem připravena osobně napomoci úspěšnému dokončení vyjednávání tohoto důležitého mezinárodního dokumentu a aktivně přispět k jeho schválení,“ zdůraznila. „Text společné deklarace OSN s plánem pro rozvoj měst je připravován již měsíce a naváže na již schválené cíle udržitelného rozvoje, k jejichž splnění do roku 2030 se státy OSN zavázaly v září loňského roku na summitu v New Yorku,“ doplnila ministryně.

Třetí celosvětová konference OSN o bydlení a udržitelném rozvoji měst „Habitat III“ se bude konat ve dnech 17.-20. října v ekvádorském Quitu (hlavním městě země), a to na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN. První konference OSN „Habitat“ se konala v červnu 1976 v kanadském Vancouveru, druhá konference OSN „Habitat II“ se konala v červnu 1996 v tureckém Istanbulu. Cílem a oficiálním výstupem konference „Habitat III“ má být vyjednání a přijetí dokumentu „New Urban Agenda“. Konference „Habitat III“ bude jednou z prvních implementačních konferencí OSN pro „Cíle OSN pro udržitelný rozvoj“ z rámce „Agendy OSN 2030“ schválené v září 2015 na summitu OSN v New Yorku. Agendy konference Habitat III se týká zejména naplňování cíle č. 11 („Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable“)  celkem ze 17 cílů „Agendy 2030“.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *