Nová metodika pro stavební úřady stanovuje, že byt nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo žádostem a podnětům z mnoha stran, mimo jiné i ze strany Komise Rady hl. m. Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb, jejímž jménem se na ministra Ivana Bartoše obrátila dopisem radní Hana Kordová Marvanová. Výsledkem je vypracování metodiky pro stavební úřady, která specifikuje, jak mají postupovat v případech, kdy zjistí, že byt je využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj byla v minulých dnech zveřejněna metodická pomůcka týkající se poskytování ubytovacích služeb ve stavbách určených pro bydlení. Východiskem metodiky je ustanovení § 126 odst. 1 stavebního zákona, podle nějž lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu“.

 Z toho plyne, že byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením.

V metodice jsou dále shrnuty základní pojmy, jak jsou definovány ve stávajících právních předpisech, a na tomto základě pak stanoveny dva modelové postupy, které by měly stavební úřady dodržet, když dostanou podnět ohledně užívání bytu v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Jeden se týká podnětu od živnostenského úřadu, druhý se vztahuje k podnětům od třetích osob, včetně stížností občanů bydlících v domech.

Jsem velmi potěšena, že ministerstvo rychle zareagovalo a uvedenou metodickou pomůcku připravilo a zveřejnilo. Díky tomu mají stavební úřady konečně vodítko, jakým způsobem nakládat s konkrétními podněty, aby se zajistil soulad se stávajícími právními předpisy. Metodická pomůcka jim vyjasní, usnadní a velmi urychlí rozhodování, a především již nebudou stavební úřady v různých městských částech přistupovat ke stejným případům různým způsobem. Věřím tomu, že jakmile se vyřeší nápor těch nejkřiklavějších případů využívání bytů nezákonným způsobem, začne se situace v centru města rychle měnit k lepšímu ve všech ohledech, které s tímto fenoménem souvisejí,“ říká radní pro oblast legislativy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

Vydání metodiky velmi vítám a po jejím podrobném prostudování musím se smutkem konstatovat, že z desítek podnětů, o kterých za poslední dva roky vím, byl v souladu s metodikou, a tedy i se zákonem, vyřešen pouze jeden jediný. To je velmi nelichotivá vizitka státní správy. O tom, proč ostatní podněty nebyly řešeny správně, zda z neznalosti či jiných důvodů, můžeme jen spekulovat. Pevně věřím, že využití metodiky fungování stavebních úřadů výrazně zefektivní a umožní, aby zákony platily pro každého,“ uvádí předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy Petr Městecký.

„Vydaná metodika ministerstva pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů zejména v centru Prahy změnilo v hotely, což má negativní dopad jak na ceny bydlení, tak na vylidňování centra města a obtěžování stávajících obyvatel, kteří trvale v domech bydlí,“ dodává radní Hana Kordová Marvanová.*

/zr/

Ilustrační obrázek: https://www.facebook.com/HanaKordovaMarvanova

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down