Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Nová třída v mateřské škole v Radotíně

Vznikla přestavbou bývalého školnického bytu. Na jeho půdorysu vznikla v přízemí třída o rozloze 45 m2 se sociálním zázemím a obslužnou kuchyňkou, v patře se pak našlo místo na malou hernu, v níž budou děti, může jich být až 15, zároveň po obědě spát.

Taková zpráva je vždy příjemná. Zrodila se v rámci investiční akce, kterou téměř celou pokryla dotace hlavního města Prahy.

Ve výběrovém řízení na realizaci přestavby, na zateplení a rozšíření kapacity mateřské školy, uspěla neratovická společnost KASTEN s. r. o.

Nejnáročnější z celé realizace, což bylo zateplení obvodového a střešního pláště, vnitřní stavebně-dispoziční úpravy, výměna výplní otvorů, povrchové úpravy stěn a stropů (štukové omítky, omyvatelné nátěry, obklady), nové podlahové krytiny (linoleum, dlažby, koberce), instalace nové elektroinstalace a zdravotechniky, včetně dodávky a montáže doplňků a venkovní parkové úpravy objektu, byly vnitřní stavebně-dispoziční úpravy. Hlavně nové jádro a instalace v něm. Přes vysokou odbornou náročnost se, díky bravurní koordinaci jednotlivých řemesel, podařilo vše zvládnout ve velmi krátké době a ve vynikající kvalitě, která trvale zvýšila technické a užitné vlastnosti školky. Významně k nim patří také zmírnění členitosti pozemku a provedené parkové úpravy. Dokládá to péči věnovanou snadnějšímu a hlavně bezpečnějšímu pohybu dětí po zahradě.

V uplynulých šesti letech prošly radotínské školky velkými změnami. Díky úpravám stávajících prostor a kultivací obslužných částí dosud využívaných pro jiné účely, přibylo od roku 2007 v Radotíně ve školkách 90 nových míst. Díky dotačním titulům a investičním prostředkům Městské části Praha 16 se podařilo vyměnit okna a zateplit fasády všech mateřských škol městské části. Nová třída, říká se jí třída Kuřátek, změny uzavírá. Děti si mají kde hrát…

Mateřská škola v Radotíně

Vedoucí projektu: Martin Kopecký

Stavbyvedoucí: Marek Bergmann

Investiční náklady: 4 337 768 Kč

Termín realizace: září 2012- duben 2013

Popis objektu: cihlový dům

Investor: Městská část Praha 16

Lokalita: Praha 16 – Radotín

Projektová dokumentace: Ing. E. Pazderková

KASTEN, spol. s r.o., je členem Cechu pro zateplování budov, držitelem certifikátu ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, držitelem Osvědčení odborné způsobilosti k provádění ETICS.

V roce 2010 společnost získala titul Firma roku 2010 Středočeského kraje.

ZDROJ: KASTEN

Součástí přestavby radotínské MŠ bylo i zateplení jejího obvodového a střešního pláště.

Detail jednoduché stříšky nad vchodem do mateřské školy.

FOTO: KASTEN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *