Nové dotace Ministerstva životního prostředí podpoří energetické úspory veřejných budov

Ministerstvo životního prostředí nabídne od dubna v rámci v OP Životní prostředí dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Ty umožní získat finance na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. 

„V této aktuální výzvě dáváme důraz na komplexní rekonstrukce veřejných budov, které řeší nejen snížení energetické náročnosti, ale zároveň využití obnovitelných zdrojů energie, zvýšení kvality interiéru těchto budov, či posílení jejich schopnosti adaptovat se na změnu klimatu. Výzvy umožní školám, nemocnicím, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky nejen na realizaci zateplení, ale také na modernizaci vnitřního osvětlení a instalaci fotovoltaických panelů, zelené střechy nebo systémů pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod. Bude možné si z dotace pořídit i dobíjecí stanici pro elektromobily. V závislosti na kvalitě projektu a jeho úspornosti může žadatel čerpat dotaci s mírou podpory od 40 do 70 procent,“ vysvětlil ministr životního prostředí Petr Hladík.

Koncept tzv. komplexních projektů je v OP Životní prostředí novinkou a představuje model, kdy jsou do jednoho projektu integrovány aktivity z různých oblastí podpory. V případě OP ŽP 2021–2027 se jedná o možnost kombinace opatření ze specifických cílů 1.1 (Energetické úspory) a 1.2 (Obnovitelné zdroje energie). Ve dvou výzvách s názvem Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách je pro žadatele připraveno pět miliard korun. Výzvy se spustí od dubna.

„Komplexní pojetí projektů, které sledují více cílů zároveň a neřeší izolovaně jednotlivosti, má pro žadatele nespornou výhodu v tom, že všechny investiční záměry lze takto administrovat prostřednictvím jedné žádosti v rámci jedné a té samé výzvy,“ dodal Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

„Ilustračním příkladem může být třeba škola, která fotovoltaikou osází svou střechu, zateplí okna a zavede technologie pro záchyt srážkových vod, které lze znovu využít například na splachování,“ popsal ministr Petr Hladík s tím, že žádosti je možné podat do 1. března 2024.

O podporu na zvyšování energetické účinnosti budov je velký zájem. Na snižování jejich energetické náročnosti nabídl OP ŽP vloni výzvu zacílenou na výstavbu nových veřejných budov v pasivním nebo plusovém standardu s alokací téměř 1,5 miliardy korun. Z důvodu vyčerpání stanovené alokace výzvy byl příjem žádostí ukončen už po šesti týdnech po otevření výzvy.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down