01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nové komunikace nastartovaly další rozvoj průmyslové zóny

Za vznikem rozsáhlého investičního projektu Zpřístupnění průmyslové zóny - rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s., stála snaha města Chrudimi odstranit jejich velmi špatný stav a zvýšit bezpečnost chodců. A nejen to.

Projekt vedle zpřístupnění průmyslové zóny sledoval několik dalších záměrů. K jejich dosažení město vykoupilo, rekonstruovalo a rozšířilo stávající příjezdové komunikace na šířku 8 m, stejně jako existující vnitrozávodní komunikace. Byl vybudován nový chodník spolu s cyklostezkou a uskutečnila se řada stavebních úprav souvisejících s rozšířením komunikací. Cílem bylo posílit konkurenceschopnost stávajících podniků, sídlících v areálu průmyslové zóny, zlepšit jejich hospodářskou výkonnost a současně zvýšit zaměstnanost ve městě. A také vytvořit páteřní komunikaci, která umožní kvalitní dopravní napojení brownfields Transporty s městem.

Realizace projektu trvala od 1. října 2005 do května 2008.

DŮLEŽITÁ BYLA PŘÍPRAVA

Město požádalo agenturu CzechInvest, pobočku v Pardubicích o dotaci v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání - konkrétně z programu 1.2 Reality. Projekt byl po administrativní stránce velmi náročný, pomohli však regionální manažeři CzechInvestu. V první etapě se uskutečnil výkup pozemků a projektová příprava a ve druhé stavební práce. Zvýšenou pozornost si vyžádala zpracování zadávacích podmínek pro veřejnou soutěž. Z tendru pak vzešla kvalitní firma, jež se dokázala se složitostí investiční akce dobře vypořádat. Výrazně pomohlo i najmutí externího stavebního a technického dozoru investora.

Projekt má kromě výše uvedených přínosů rovněž pozitivní vliv na životní prostředí - snížila se hlučnost a prašnost v celém areálu, kde dnes sídlí 43 firem, většinou strojírenských, které zaměstnávají zhruba 1700 osob.

NOVÉ PROJEKTY

Město Chrudim patří k úspěšným žadatelům i v programovém období 2007-2013. V Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Severovýchod již uspělo s několika projekty. Dotaci ve výši zhruba 20 milionů korun získalo na rekonstrukci klášterních zahrad (včetně rekonstrukce Zlaté stezky). V oblasti cestovního ruchu je ještě úspěšnější. Schválen byl projekt rekonstrukce kostela sv. Josefa na Muzeum barokní sochy. A také projekt rekreačních lesů na Podhůře, kde se budou modernizovat stezky a vznikne zázemí pro turisty. Podpora pro oba projekty je asi 60 milionů korun. Další schválené tři miliony jsou určeny na neinvestiční projekt Informační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko, který zahrnuje propagaci a rozšíření serveru návštěvník.cz, vznik filmu o zajímavostech území, tisk a výrobu propagačních materiálů či pořádání press tripů.

HELENA JANEČKOVÁ

Projekt Zpřístupnění průmyslové zóny - rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s., pohledem Sylvy Drašnarové z oddělení informací a styku s veřejností, Městský úřad Chrudim

- Největší štěstí jsme měli při výběru dodavatele. Dobrá spolupráce s dodavatelskou firmou a potom datum 15. 5. 2008, kdy byla celá stavba kvalitně a v termínu dokončena v ceně, která byla vysoutěžena, tak patří k příjemným vzpomínkám. Vše navíc korunovala závěrečná úspěšná kolaudace.

- Velkou starost nám způsobily komplikace, které vznikly při rekonstrukci staré silnice v areálu bývalého státního podniku. Vyskytovaly se tam například netušené trasy inženýrských sítí, či jiných skrytých objektů, které byly najednou objeveny. Také různé požadavky firem, ale i státních institucí. Průběh stavby byl složitý. Stavělo se za normálního provozu strojírenských firem a dodavatelů, kteří v areálu sídlí. Stavba byla na počátku zpožděna a některé práce se posunuly i do zimního období. Nesnadné bylo také zpracování projektu. Musel ctít a respektovat soukromé vlastnictví firem, kterých se rekonstrukce dotýkala.

Financování projektu Zpřístupnění průmyslové zóny - rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací v areálu bývalé Transporty, a. s. (v Kč)

I. etapa

Kupní cena nemovitostí 13 900 000

Projektová příprava 1 641 000

Uznatelné náklady etapy celkem 15 541 000

Dotace na I. etapu 11 655 000

II. etapa

Náklady stavby celkem 39 002 000

Dotace na II. etapu 29 251 000

Celkové uznatelné náklady projektu 54 543 000

Dotace celkem 40 906 000 (75 %)

ZDROJ. MĚSTO CHRUDIM

Obr.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down