Novela zákona o střetu zájmů nabyla účinnosti. Podle Sdružení místních samospráv přinese do zákona kýžený návrat rozumu

Pod číslem 180/2022 Sb. nabyla 1. července účinnosti novela zákona o střetu zájmů, která přejala drtivou většinu požadavků, jež vznášelo Sdružení místních samospráv ČR. Neuvolnění místostarostové a radní menších obcí kvůli ní podávali letos v červnu oznámení podle zákona o střetu zájmů naposled, novela totiž tyto funkcionáře z působnosti zákona vyjímá. Do oznámení ostatních veřejných funkcionářů bude nadále možné v souladu s nálezem Ústavního soudu z roku 2020 nahlížet pouze na žádost.

Problematická novela č. 14/2017 Sb., která změnila tehdejší praxi nahlížení do oznámení o majetku veřejných funkcionářů na základě písemné žádosti obecnímu úřadu na možnost anonymního nahlížení on-line prostřednictvím centrálního registru, byla schválena na konci roku 2016. V roce 2018 se změnil rozsah zveřejňovaných údajů, znovu zavést nahlížení na žádost se však nepodařilo.

SMS ČR od počátku proti změně protestovalo a poukazovalo na její rozpor především s ústavně zaručeným právem na soukromí. U představitelů obcí samotných vzbudila změna velký odpor, který u mnohých vedl k odmítání podávání oznámení nebo k rozhodnutí neucházet se ve volbách v roce 2018 o své funkce,“ připomněl poslanec Evropského parlamentu Stanislav Polčák, který se podílel na přípravě ústavní stížnosti proti této normě.

Skupina senátorů ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR podala k Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení předmětných pasáží. Ústavní soud v únoru 2020 ve svém nálezu prohlásil za protiústavní právě plošné anonymní nahlížení do podaných oznámení a ustanovení zrušil. Již v minulém volebním období byl v Poslanecké sněmovně skupinou poslanců včetně členky předsednictva SMS ČR poslankyně Věry Kovářové předložen návrh novely zákona o střetu zájmů, který měl reagovat na nález ÚS. Návrh však do konce volebního období nebyl projednán.

V současném volebním období byl po peripetiích s projednáváním širšího vládního návrhu schválen návrh skupiny opozičních poslanců, který věcně kopíruje zmíněný návrh z minulého volebního období – zavádí nahlížení na základě žádosti řádně identifikovaného žadatele a vyjímá z kategorie veřejných funkcionářů neuvolněné místostarosty na obcích I. typu a neuvolněné radní na obcích I. a II. typu,“ vysvětlila současná předsedkyně SMS ČR a poslankyně Eliška Olšáková. Novela zároveň stanoví, že veškeré údaje z registru oznámení mohou být použity pouze za účelem zjištění případného porušení povinností veřejného funkcionáře (nikoliv tedy např. pro samoúčelné vyvolávání závisti mezi spoluobčany).

Návrh prošel v 1. čtení Poslaneckou sněmovnou, poté Senátem, podepsal ho prezident a 27. června byl ve Sbírce zákonů publikován jako zákon č. 180/2022 Sb. Účinnosti tento zákon nabyl vzápětí – 1. července 2022. „Letošní rok byl tedy tím posledním, kdy neuvolnění místostarostové a radní menších obcí podávali oznámení do registru. Oznámení, která tito funkcionáři dosud podali, musí Ministerstvo spravedlnosti do 60 dnů z registru vymazat. V příštích letech už budou z funkcionářů obcí oznámení podávat pouze všichni uvolnění zastupitelé a neuvolnění starostové,“ upřesnila Věra Kovářová.

Ačkoliv změny měly ideálně přijít o poznání dříve, SMS ČR vítá návrat rozumu do zákona o střetu zájmů a vnímá ho jako svůj velký úspěch. „Pevně doufáme, že jde o krok ke zvrácení neblahého trendu poklesu zájmu o působení ve vedení obcí. K tomu by přispělo i to, kdyby se nám podařilo konečně prosadit automatický mechanismus navyšování odměn komunálních politiků. Ty jsou teď už druhým rokem zmrazené,“ uzavřela Eliška Olšáková.*

/zr/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down