Novela zákona o zadávání veřejných zakázek je platná, v účinnost vstoupí 16. července

Ve Sbírce zákonů byla dne 16. června 2023 pod číslem 166 vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Odbornou veřejností dlouho očekáváná technická revizi zákona z roku 2016 nabyde účinnosti 30 dní po jejím vyhlášení, tedy 16. července 2023. Zadávací řízení zahájená po 16. červenci už budou řídit novou právní úpravou.

Národní právní úprava dosáhla souladu s evropskou předlohou, přičemž došlo k odstranění nedůvodných zpřísnění. Zákon nebude bránit spolupráci zadavatelů skrz celou státní správu a hledání optimálního řešení projektů. Zefektivnění zadávacího procesu přináší odstranění povinnosti provést procesní kroky, které nemají přínos pro hospodářskou soutěž. Jedná se například o formalizované informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán, detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či požadavek na předkládání originálů dokumentů o kvalifikaci.

Nejasnosti právní úpravy, se kterými se praxe potýká, jako například prokazování jistoty, se odstraňuje. Novela přináší také důslednější vyžadování trestní bezúhonnosti dodavatelů rozšířením i na zjednodušené podlimitní řízení, či posílení elektronizace možností vést, uchovávat a zpřístupňovat dokumentaci o zadávacím řízení v certifikovaném elektronickém nástroji.

Informovanost účastníků je posílena například tím, že účastníci zadávacího řízení budou moci požadovat, aby jim zadavatel poskytl údaje o nabídkových cenách po otevření elektronických nabídek. Po ukončení zadávacího řízení budou na internetu uveřejněny všechny nabídkové ceny. To umožní analyzování zakázaných kartelových dohod ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down