Autor
Kategorie:
Různé

Novelizace stavebního zákona

Poslanecká sněmovna v polovině června v závěrečném čtení schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. Návrh reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení vlády ČR. Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by přitom...

Poslanecká sněmovna v polovině června v závěrečném čtení schválila velkou vládní novelu stavebního zákona. Návrh reaguje na aktuální problémy ve stavebním a územním řízení a zároveň na výstupy z Programového prohlášení vlády ČR. Úprava a zpřesnění jednotlivých ustanovení stavebního zákona by přitom měly přispět ke snížení administrativní náročnosti postupů na úseku územního plánování, a podstatně tak zkrátit dobu při pořizování a vydávání územních plánů.

Jedním z hlavních cílů novely je také rozšíření deregulace o případy, o nichž z hlediska veřejného zájmu není třeba rozhodovat v územním řízení. Snahou Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) je zjednodušit život stavebníkům, a to zejména u doplňkových staveb na pozemcích rodinných a bytových domů.

V oblasti povolování staveb si novela klade za cíl sjednocení procesních postupů při ohlašování a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb. Novela rozšiřuje i výčet případů, které pro své provedení nebudou vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Současná praxe složitého vyřizování stavebních řízení zbytečně zpomaluje i některé velmi jednoduché stavby.

Cílem novely je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb.

Komplexní novela stavebního zákona se chystala od poloviny roku 2008. V roce 2009 podstoupila meziresortní připomínkové řízení. Vyjádřilo se 59 připomínkových míst, z nichž 39 uplatnilo tzv. zásadní připomínky. Celkem se sešlo 1469 připomínek, z toho zásadních 722. Doplnění novely stavebního zákona o cíle stanovené programovým prohlášením vlády a proces vypořádání připomínek – tedy odlaďování sporů, trvaly déle než rok. Všechny zásadní připomínky se však ministerstvu podařilo vypořádat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *