Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Novinky pro projekt meziobecní spolupráce přicházejí z Pacova

Pracovní skupina Servis samosprávám, která spontánně vznikla v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce, se minulý měsíc v Pacově jako první přihlásila k myšlence, aby se volitelné téma projektu - Administrativní podpora malých obcí - stalo průřezovým ve všech územích správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP), kde se obce a dobrovolné svazky obcí (DSO) přihlásily do projektu uskutečňovaného Svazem měst a obcí ČR.

V Pacově se mj. prezentovaly souhrnné výsledky dotazníkového šetření nazvaného Servis samosprávám (podle názvu pracovní skupiny). Šetření analyzovalo poptávku především malých obcí po některých službách. Na setkání se mj. slaďoval také další postup, jak společně v územích správních obvodů ORP poskytovat takové služby zejména malým obcím.

Ing. Jiří Hužera, manažer strategického řízení meziobecní spolupráce, připomněl, že koordinátoři meziobecní spolupráce zaznamenávají stále více požadavků hlavně neuvolněných starostů na poskytování podpůrných administrativních služeb pro zajišťování některých agend v samostatné působnosti obcí. Proto by se téma Administrativní podpora malých obcí mělo stát předmětem diskuse na všech společných setkáních obcí a dobrovolných svazků obcí zapojených do projektu.


OČIMA KOORDINÁTORŮ Z PELHŘIMOVSKA A TŘEBÍČSKA

Jeho slova potvrdila Ing. Alžběta Kolářová, koordinátorka meziobecní spolupráce v území správního obvodu ORP Pelhřimov. »Tohle téma bylo dokonce tím hlavním, čím starosty u nás projekt oslovil,« uvedla a poukázala na fakt, že ze 71 obcí v tomto správním obvodu jich 39 nemá více než 199 obyvatel a dalších 16 obcí má pouze od 200 do 499 obyvatel. Všude tam nejčastěji působí neuvolnění starostové.

»Šetření u nás zjistilo zájem o servis hlavně u právní podpory, veřejných zakázek a výběrových řízení. Starostové vidí potenciál ve zřízení centra Servis samosprávám, jež by jim pomáhalo s drobnými projekty i žádostmi o dotace a granty. Mohlo by také poskytovat aktuální informace o změnách legislativy s dopadem na obce či zprostředkovávat školení pro starosty a účetní obcí,« uvedla koordinátorka. Podle jejích slov je realizační tým připraven rozpracovat zajištění služeb tak, aby DSO mohl převzít roli koordinátora regionálního rozvoje celého správního obvodu. V něm přicházejí v úvahu čtyři samostatné buňky.

Alžběta Kolářová poděkovala i starostovi Janu Brožkovi z Černovic, bez jehož podpory by projekt v území ORP Pelhřimov neměl šanci. »Myslím si, že i v obvodech jiných ORP projeví malé obce zájem o podobný servis. Proto vítám záměr vedení projektu řešit téma průřezově. Náš tým už o tom diskutuje s kolegy z Třebíče, Moravských Budějovic, Chotěboře a Havlíčkobrodska,« řekla Alžběta Kolářová.

Podobně hovořila Jaromíra Moudrá, koordinátorka meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP Třebíč: »U nás starostové vnímají akutní potřebu podpory, možnosti odborných konzultací a systematické metodické pomoci pro svou práci i vzdělávání. Vzhledem k hustému pokrytí území správního obvodu ORP již fungujícími svazky obcí a mikroregiony však zatím nechtějí zakládat nové svazky či s ohledem na projekt meziobecní spolupráce transformovat stávající. Nicméně v území se vede intenzivní diskuse o budoucí užší spolupráci města Třebíč a obcí v jeho obvodu.«

I S FINANČNÍ PODPOROU?

»Plošné zjišťování poptávky po těchto službách pro malé obce prostřednictvím stávajícího, transformovaného či nově založeného DSO by oživilo diskusi o prohlubování meziobecní spolupráce,« zdůraznil v Pacově manažer strategického řízení meziobecní spolupráce Jiří Hužera a uzavřel: »Při výraznějším zájmu obcí v daném území o rozšíření spektra poskytovaných služeb DSO by se hledaly cesty, jak posílení kvality a efektivnosti výkonu veřejné správy v samosprávných činnostech malých obcí podpořit i finančně.«

 

Obcím na Děčínsku se Servis samosprávám začíná zamlouvat

Jednání pracovní skupiny se účastní i koordinátor projektu MOS Ota Dračka z Magistrátu města Děčín, i když v území správního obvodu Děčína jako obce s rozšířenou působností se volitelné téma Servis samosprávám neřeší. Ota Dračka však tvrdí: »Vznik Servisu samosprávám považuji za jeden z logických výstupů projektu. Ukazuje se, že by to byl „uklidňující nástroj“ hlavně pro neuvolněné starosty. Poskytovanými službami v jeho rámci by však nepohrdli ani uvolnění starostové z dalších obcí.«

Když se zástupci obcí na svých prvních oficiálních setkáních rozhodovali, která volitelná témata budou realizační týmy zpracovávat, mnohde Servis samosprávám ještě neobdržel potřebnou většinu hlasů. Časem však zájem o tohle volitelné téma rostl. Např. na posledním jednání Sdružení obcí Benešovska (DSO v okrese Děčín se sídlem v Benešově nad Ploučnicí) vznikla shoda, že by svazek měl usilovat o svou profesionalizaci zřízením Servisu samosprávám jak pro členské obce, tak formou nabídky služeb dalším nečlenským obcím ve správním obvodu ORP Děčín i okolí.

»Při zpracovávání metodických listů právního týmu projektu MOS se potvrzuje, že podstatná většina obcí by uvítala, kdyby se zřízení servisu ujal některý ze stávajících dobrovolných svazků obcí,« poznamenává Ota Dračka. Zajímavá je však také v metodických listech nezmíněná možnost, že by tuto službu pro svůj správní obvod zajišťoval děčínský magistrát.

Čím by se Servis samosprávám měl zabývat? První představy na Děčínsku se příliš neliší od očekávání starostů už v samých počátcích projektu. »Za podstatné považuji, že při našich neformálních diskusích se zájem o meziobecní spolupráci výrazně prohloubil. Přesně to vyjádřil starosta města Verneřice. Konstatoval, že zatímco dříve jsme se ve spolku sešli, vypili kávu, snědli chlebíček a jeli domů, teď jednáme, hledáme společnou cestu a naše setkání i členství ve svazku obcí už mají smysl,« říká Ota Dračka.

A dodává: »Osobně si myslím, že téma Servis samosprávám má velký smysl i pro nově zvolené zastupitele, jimž zatím chybějí větší zkušenosti se správou obcí. A kdyby se snad někde ojediněle projevily třecí plochy mezi končícími a nastupujícími vedeními obcí, byli by noví zastupitelé takto určitým způsobem chráněni před případnými problémy, či dokonce škodami, ať už při dobíhající realizaci různých projektů, nebo při zajištění jejich udržitelnosti.«

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *