01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový informační systém pro evropské fondy

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) připravilo nový informační systém MS2014+ pro monitorování Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014-2020.

Informační systém MS2014+ je základním nástrojem pro sledování využívání finanční pomoci z ESI fondů a vyhodnocování realizace kohezní politiky na národní úrovni.

Příprava nového systému. Vytvoření jednotného systému pro administraci evropských dotací (MS2014+) navrhovalo Ministerstvo pro místní rozvoj i Evropská komise na základě závěrů a doporučení »Auditu monitorovacího systému strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro programové období 2007-2013«. V závěrech auditu bylo doporučeno, aby MMR zajistilo jednotný systém, hrálo roli centrálního gestora a zavedlo jednotnou aplikaci pro programy a žadatele. A aby tím na sebe vzalo i povinnosti vlastního realizátora. Od září 2011, kdy vláda pověřila MMR přípravou nového systému, veškeré jeho aktivity směřovaly ke splnění výše zadaného úkolu. Formou otevřeného výběrového řízení na »Pořízení aplikace MS2014+ a zajištění jejího provozu a rozvoje« byla realizována veřejná zakázka a učiněny veškeré zákonem požadované kroky, které vedly k podpisu smlouvy s dodavatelem, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.


Představujeme MS2014+. Informační systém MS2014+ zajišťuje jednotnou datovou základnu pro sdílení informací souvisejících s přípravou a naplňováním Dohody o partnerství uzavřené mezi Českou republikou a Evropskou unií, o čerpání z ESI fondů. Systém MS2014+ pro období 2014-2020 je jednotný pro všechny programy ESI fondů vztahující se k činnostem na národní úrovni pro vyhodnocování Dohody o partnerství. MS2014+ poskytuje podmínky pro efektivní práci řídicích orgánů a práci žadatelů/příjemců při administraci projektů a programů. Nový informační systém zajišťuje sběr, přenos, zpracování, uchování, poskytování a vyhodnocování dat a dále umožňuje interaktivní komunikaci mezi subjekty implementační struktury zapojenými do přípravy, administrace, hodnocení a kontrolování poskytování finančních prostředků, stejně tak jako komunikaci s žadateli a příjemci podpory z ESI fondů. Celý proces administrace evropských dotací se díky systému MS2014+ stává plně elektronickým.

Aktuální stav systému MS2014+. Na konci srpna 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo přípravu Aplikace MS2014+ v rozsahu umožňujícím zahájení administrace programů a projektů ESI fondů. Následně byla aplikace zpřístupněna pracovníkům implementační struktury pro účely ověřování procesů na úrovni jednotlivých programů. Zahájení ostrého provozu systému a Aplikace MS2014+ proběhlo 4. listopadu 2014, kdy byly spuštěny služby datového centra. Další rozvoj aplikace bude probíhat na základě požadavků jednotlivých subjektů implementace.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down