01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový loterní zákon nahradí zastaralé normy

Stávající normy pro provozování sázkových her a pořádání loterií jsou v řadě ohledů již nedostatečné. Přitom zájem o loterie a podobné hry trvale roste a zvyšuje se i počet jejich provozovatelů. Vyvíjeny jsou i stále novější typy herních zařízení.

Návrh nového zákona o provozování sázkových her z dílny Ministerstva dinancí schválila 15. srpna vláda. Nový zákon o loteriích a jiných podobných hrách, by měl, jak upozorňuje Ministerstvo financí, nahradit 21 let starý právní předpis (zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách), který už neodpovídá vývoji a současným potřebám loterního trhu.

O DAŇ ZE SÁZKOVÝCH HER SE OBCE PODĚLÍ SE STÁTEM

Nové zpoplatnění provozovatelů loterií a jiných podobných her již od 1. 1. 2012 zavedl zákon č. 458/2011 Sb. formou tzv. odvodu z loterií a jiných podobných her, přičemž tento odvod je de facto konstruován jako zvláštní loterní daň. V srpnu vládou schválená návrh zákona o provozování sázkových her vychází ze shodné konstrukce jako zákon č. 458/2011 Sb., pouze tuto platbu označuje jako daň ze sázkových her.

Sazba této daně u jednotlivých sázkových her je navržena ve výši 20 % z částky, o niž úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně.

Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí. V případě sázkových her na technických herních zařízeních obsluhovaných přímo účastníkem hry, půjde obcím 80 % odvedené daně, v případě ostatních sázkových her 30 %

MOŽNOSTI ZAHRANIČNÍCH INVESTORŮ SE ROZŠÍŘÍ,V ČESKU VŠAK MUSÍ SÍDLIT PROVOZOVATEL

Návrh loterního zákona obsahuje řadu dalších změn. Například povolení k provozu sázkových her má vydávat výhradně Specializovaný finanční úřad (SFÚ), který funguje od začátku roku 2012.

Oproti stávající úpravě, podle níž je zahraniční majetková účast možná jen u sázkových her v kasinu, návrh rozšiřuje tuto možnost na všechny druhy sázkových her. »Ponecháváme však povinnost, aby provozovatel sídlil v ČR,« upřesnil ministr financí Miroslav Kalousek, což odůvodnil nutností zachování veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a ochrany spotřebitele, ale i veřejným zájmem obecně.

DVOJÍ POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ

Navrhovaná právní úprava dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným sázkovým hrám náleží většina stávajících druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách. Má být zavedena i široká kategorie tzv. her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Tato kategorie, která zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, jež se dnes vyskytují na trhu, je koncipována s ohledem na možný budoucí vývoj herní techniky co možno nejvíce obecně.

K provozování povolovaných her bude zapotřebí dvou povolení, a to povolení základní, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na dobu tří let, a povolení k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor. Zákon vychází z principu technické neutrality.

Návrh nového loterního zákona reflektu-je technologický vývoj a rozmach komunikačních kanálů a umožní provozovat kursové sázky pomocí internetové sítě. Specializovanému finančnímu úřadu bude podléhat pouze ohlašování spotřebitelských sázkových her a tombol, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100 000 Kč.

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu. Podle ministra Kalouska dojde i k důslednější kontrole provozovatelů sázkových her ze strany úřadů, a to včetně ukládání sankcí za porušení pravidel. »Přitvrdí režim správního dozoru a správní trestání, neboť nad hazardem musí být přísnost,« uzavřel šéf resortu financí.

Obce budou mít plné právo regulovat svými obecně závaznými vyhláškami, kde si přejí či nepřejí mít hernu umístěnou.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down