Nový občanský zákoník a obec

Žalobu na ochranu osobnosti svých představitelů může od 1. ledna 2014 podat i obec či město.

Nový občanský zákoník ve svém ustanovení § 83 zavádí zajímavou možnost dotýkající se ochrany osobnosti: »Souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, může právo na ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická osoba; za jeho života však jen jeho jménem a s jeho souhlasem.«

Jinak řečeno, dojde-li k závažnému zásahu do osobnosti starosty, místostarosty, radního či zastupitele, popř. i úředníka, nemusí se bránit a platit si právníky sami, ale může tento spor za ně a jejich jménem vést sama obec či město. Přestože patrně nepůjde o masově využívaný postup, je to svým způsobem posílení práva politika na ochranu svého dobrého jména, pověsti a dalších osobnostních rysů. Na výkladu soudu, že politik musí vydržet více, se pochopitelně nic nemění. Ale tam, kde útoky přesáhnou určitou mez, je obrana na místě. Starosty a jiné zástupce obcí od vedení procesů o omluvu však odrazovalo mj. i to, že museli být vždy sami žalobci, nezanedbatelné byly někdy i finanční náklady. Důvodnost vedení těchto sporů by vždy měla být konzultována s právníkem, protože ve většině případů emoce přesahují realitu skutečných šancí dosažení satisfakce. Některé skutečně vážné případy si však toto usnadnění cesty k osobnostním právům pro volené zástupce zaslouží.


 

JANA ZWYRTEK HAMPLOVÁ
advokátka, členka redakční rady Moderní obce

 

Ochrana dobrého jména v novém občanském zákoníku bude součástí speciálního výkladu této přelomové právní normy pro obce a města na březnovém kongresu FORUM MUNICIPAL 2013. Lektorkou tématu bude Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *