Nový státní podnik bude i ve spolupráci s dotčenými obcemi a kraji připravovat vhodná území pro strategické investory

Mapování vhodných území a jejich příprava pro strategické investory bude hlavní náplní nového státního podniku Státní investiční a rozvojové společnosti. Jeho vznik schválila vláda Petra Fialy na schůzi ve středu tohoto týdne. Součástí činnosti státního podniku bude i hledání shody s dotčenými obcemi a kraji tak, aby se předem eliminovaly možné problémy, jimž mohou zájemci o investici čelit.

Ministerstvo průmyslu a obchodu založí novou, státem stoprocentně vlastněnou akciovou společnost Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS). Stát do nového podniku vloží kapitál do výše půl miliardy korun. Státní investiční a rozvojová společnost bude mít za úkol tipovat vhodné lokality pro budoucí strategické investiční projekty. Zaměří se i na revitalizaci brownfieldů a u vybraných území bude zajišťovat komplexní přípravu do stavu základní technické a projekční připravenosti k vybudování průmyslových celků.

Součástí její činnosti bude i hledání shody s dotčenými obcemi a kraji tak, aby se předem eliminovaly možné problémy, jimž mohou zájemci o strategickou investici čelit. Díky tomu bude výrazně posílena konkurenceschopnost Česka v přeshraniční soutěži o typ rozdílových investic s vyšší přidanou hodnotou.

Světové hospodářství prochází velkou změnou, která může přinést velký impuls pro naši ekonomiku. Rozdíloví investoři ze strategických odvětví hledají optimální umístění výroby technologií klíčových pro rozvoj hospodářství. Jde přitom o strategické investice do projektů s vysokou přidanou hodnotou, kterých je v České republice bohužel jen minimum. Otevírá se nám tak jedinečná příležitost tyto investice získat. Půjde například o odvětví digitálních technologií, elektromobility, výroby polovodičů nebo udržitelných zdrojů energetické energie,“ uvedl v té souvislosti ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že v rozhodování zahraničních investorů hraje zásadní roli vhodná, již připravená plocha. 

Ty my v České republice nemáme, což nás při lákání zahraničních investorů znevýhodňuje oproti okolním zemím. Na potřebě systémového přístupu a aktivní role státu v tomto tématu panuje široká odborná shoda. Proto jsme založili SIRS, Státní investiční a rozvojovou společnost. Jejím hlavním úkolem bude příprava lokalit, které budou okamžitě připravené pro realizaci projektů,“ dodal Jozef Síkela.

PRIORITOU PŘI VYHLEDÁVÁNÍ PLOCH PRO STRATEGICKÉ INVESTORY BUDOU UHELNÉ REGIONY

Vhodné plochy pro strategické investory musí mít dostatečnou rozlohu, být majetkově zceleny a disponovat napojením na kvalitní technickou i dopravní infrastrukturu. Aktuální komerční nabídka ploch pro větší výstavbu ale končí na rozlohách kolem 40 ha, větší lokality nejsou připravovány anebo jsou z komerčních důvodů rozdělovány na menší, rychleji prodejné části, čímž Česko o velké plochy nenávratně přichází a s tím i o šanci přilákat klíčové zahraniční strategické investory.

SIRS se zaměří na rozvoj lokalit pro strategické investice v rámci celé České republiky. Prioritou jsou ty v tzv. uhelných regionech, část z lokalit se nachází v příloze novelizovaného zákona o strategické infrastruktuře. „Součástí činnosti SIRS je však i kontinuální mapování a následná případná akvizice vhodných pozemků k využití těchto ploch směrem k investorům. Nabízí se například zhodnocení státních pozemků procházejících rekultivací či odstraňováním historických zátěží, jako v případě státního podniku DIAMO,“ vysvětlil dále ministr. Podle jeho slov cílem bude připravit jednu plochu pro významný projekt v každém z tzv. uhelných regionů, který čelí důsledkům útlumu těžby uhlí, tedy v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji.*

/tz/

Strategickým investicím a uhelným regionům jsme se věnovali například zde: https://moderniobec.cz/co-prinasi-evropska-konference-o-spravedlive-transformaci-v-karlovych-varech/, zde: https://moderniobec.cz/tri-pilire-spoluprace-obci-a-investoru-znalost-svych-potreb-pravni-nastroje-a-transparentni-komunikace/ a zde: https://moderniobec.cz/narodni-rozvojova-banka-v-roce-2022-dopomohla-ceskym-podnikum-a-mestum-k-bezmala-24-miliardam-korun/.

Na snímku: Předseda vlády Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela při tiskové konferenci po jednání vlády, na níž byl ve středu 24. ledna 2024 představen koncept nového státního podniku Státní investiční a rozvojová společnost

Foto: archiv vlády ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down