Nový stavební zákon začal platit i pro běžné stavby. Zkrátí povolovací procesy a zlevní výstavbu. Zaznívá však i kritika zatím ne zcela funkčního digitálního stavebního řízení

Od prvního července 2024 vstoupil v účinnost nový stavební zákon také pro běžné stavby. Dlouhodobě zrychlí a zjednoduší stavební řízení. Upouští od zbytečných technických požadavků, což zlevní především bytovou výstavbu. Stavební povolení získá stavebník na jednom místě online v portálu stavebníka. Společně s novým stavebním zákonem nabyly účinnosti také související prováděcí předpisy včetně moderní vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Zákon počítá také s přechodným obdobím do konce června 2027. Do této doby bude možné použít dokumentaci, kterou stavebník rozpracoval před účinností nového stavebního zákona. Už včera večer však Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR kriticky poukázalo na dosud nefunkční systém digitálního stavebního řízení.

Jak upozornilo Ministerstvo pro místní rozvoj, namísto dvou přináší nový stavební zákon jediné řízení, ve kterém se stavba umístí i povolí. Z pohledu stavebníka jde také o jedno razítko. Zákon stanovuje pevné lhůty pro vydání rozhodnutí – 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby, 60 dnů ode dne zahájení řízení v ostatních případech. Pokud stavebník nedodá k žádosti závazná stanoviska, vyžádá si je stavební úřad u dotčených orgánů sám.

Zákon také zabraňuje takzvanému ping-pongu, pokud se některý účastník odvolá, rozhoduje nadřízený stavební úřad, spis se už nikam nevrací. „Nový stavební zákon jako celek povede ke zrychlení povolovacích procesů a spolu s vyhláškou o požadavcích na výstavbu zlevní hlavně bytové projekty. Pro mě je také zásadní, že se pro něj podařilo získat samosprávy, profesní komory a hlavně hlasy zákonodárců všech politických stran ve Sněmovně. Stavebníci potřebují jistotu, že se zákon nebude s každou novou vládou zásadně měnit,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš

Jednotné environmentální stanovisko nově nahrazuje stanoviska podle devíti různých zákonů. V novém stavebním zákoně také došlo k rozšíření okruhu staveb, které nepotřebují posouzení stavebního úřadu. Jde o některé stavby obnovitelných zdrojů energie, výměnu vedení a sítí nebo přípojky do 25 m a další. Díky digitalizaci stavebního řízení, zjednodušení dokumentace nebo přechodu komplexních staveb na Dopravní a energetický stavební úřad se na malých stavebních úřadech sníží objem úředních úkonů o 30 až 40 %. „V novém stavebním zákoně jsme zachovali rozhodování co nejblíže lidem, v samotných obcích. Na druhou stranu pro nás bylo důležité odlehčit menším stavebním úřadům, které se dlouhodobě potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Usilujeme také o změny v tabulkových platech a digitalizace stavebního řízení nám konečně poskytne data, které potřebujeme pro nastavení výkonnostního financování úřadů,“ shrnul Ivan Bartoš.

Společně s novým stavebním zákonem jsou od prvního července účinné i související prováděcí předpisy. Kromě Sbírky jsou také dostupné na internetových stránkách MMR zde

Digitální stavební řízení ještě včera nebylo podle tajemníků městských a obecních úřadů plně funkční

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (STMOÚ) však ve včera po 20. hodině vydaném prohlášení s politováním konstatovalo, že současný systém digitálního stavebního řízení nelze zatím považovat za funkční. Tento stav přináší řadu významných problémů pro úředníky, stavebníky i veřejnost.

Prohlášení STMOÚ mj. připomnělo:

* Nedostupnost nezbytných funkcionalit: Digitální stavební řízení trpí absencí klíčových
funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. Například
není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami.

* Právní problematičnost: Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní
nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních.
Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu.

* Praktické nedostatky: Například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, č.p., č.or. apod.
Nutné vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana. Stále chybí úplný
výčet dotčených orgánů státní správy - dle informace z MMR se základní automatizace
očekává v říjnu(!).

* Úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila,
testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28.6.
Výše uvedené není úplným výčtem, STMOÚ ČR nedostalo oficiální odpověď na písemné
dotazy z 30.5. a 21.6., které obsahovaly desítky připomínek, z velké části stále trvajících.
Vyzýváme proto MMR k neodkladné nápravě současného stavu. Je nezbytné, aby byly
urychleně podniknuty kroky ke zlepšení funkcionalit systému, odstranění logických rozporů a
vyřešení právních nedostatků. Jedině tak bude možné zajistit efektivní, transparentní a právně
bezproblémové stavební řízení.*

/zr/

Ilustrační foto: web MMR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down