01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nový systém umožňuje zaplatit výdaje přímo z dotace

Od letošního 1. června zavedl Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy systém modifikovaných plateb. Středočeští příjemci evropských dotací už tedy nebudou muset předfinancovávat projekty z vlastních zdrojů.

Dosud žadatelé své projekty financovali z vlastních peněz a teprve s odstupem času jim byly výdaje propláceny. Většinou si museli půjčit prostředky u bank nebo si je zajistit z jiných zdrojů. To pro ně znamenalo neúměrnou finanční i administrativní zátěž. Nově dostávají prostředky průběžně, a to tak, aby mohli výdaje zaplatit přímo z dotace.

ÚSPORY NÁKLADŮ

»Podle našich odhadů by tento systém mohl realizátorům projektů ušetřit do konce programového období v roce 2013 zhruba 200-300 milionů korun,« vysvětluje ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy Tomáš Novotný.

Úřad se snaží žadatelům o dotace i jejich příjemcům vycházet vstříc ve všech směrech. »Jsme si vědomi toho, že pro mnohé z nich byl předchozí systém financování projektů zatěžující a někdy demotivační. Jsme však vázáni přísnými pravidly na ochranu veřejných prostředků, které spravujeme. Přechod na systém modifikovaných plateb, ale ukazuje, že řešení existují,« dodává ředitel.

Regionální operační program Střední Čechy (ROP SČ) je tak pravděpodobně prvním regionálním programem v ČR, který příjemcům proplácí náklady v »reálném čase«. V několika dalších regionech soudržnosti sice k podobnému systému také přistoupili, avšak ve všech případech je spojen s různými omezeními.

»Nový systém financování projektů velmi vítáme,« říká Karel Harapes, starosta malé obce Dobřichov na Kolínsku, který připravuje projekt na úpravu historického centra obce ve výši přibližně 15-20 milionů korun. »Zatím jsme na žádný projekt dotaci z ROP Střední Čechy nežádali. Doposud jsme se soustředili na kanalizace a chodníky. Financovat projekt z vlastních zdrojů je pro malou obec, jako je ta naše, velmi obtížné. Z našeho rozpočtu bychom na to peníze neměli a museli bychom žádat o úvěr a platit vysoké úroky a další poplatky.«

JAKÝ JE POSTUP

Platby budou příjemcům evropských dotací ve středních Čechách poskytovány na základě Zjednodušené žádosti o platbu, kterou je možné předložit vždy jednou za tři měsíce. Zásadní rozdíl je v tom, že do žádosti o platbu mohou být kromě uhrazených faktur zahrnuty i dosud nezaplacené dodavatelské faktury související s dotovaným projektem. Regionální rada zašle příjemci dotace prostředky v plné výši schválené žádosti, tedy i na dosud neuhrazené závazky. Příjemce uhradí faktury dodavatelům a následně provedené platby Regionální radě regionu soudržnosti Střední Čechy do deseti dnů doloží.

Základní podmínkou je uzavření smlouvy o dotaci mezi regionální radou a příjemcem. »Zneužití systému se nebojíme. Předtím, než příjemci peníze pošleme, prochází projekt několikastupňovou kontrolou. Kromě věcné kontroly monitorovací zprávy a žádosti o platbu vyjíždíme i na kontroly na místě. Celému procesu navíc předchází důsledná kontrola zadávacího řízení. Posuzuje se soulad výběrového řízení se zákonem o veřejných zakázkách a s našimi vnitřními pravidly,« uzavírá ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední #198#echy Tomáš Novotný.

VERONIKA PELÍŠKOVÁ
vedoucí oddělení Technické pomoci a publicity Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy

NA CO A KAM PUTOVALY DOTACE Z ROP SČ

Na začátku letošního května příjemci proinvestovali již přes 3,1 miliardy korun, kterými bylo podpořeno celkem 240 projektů. Prostřednictvím evropských dotací se tak podařilo ve středních Čechách vybudovat například 50 km nových silnic, 13 km cyklostezek, 14 nových školských zařízení či 17 zařízení pro volnočasové aktivity. Z této částky největší objem, více než 1,2 miliardy korun, připadá na projekty dopravní infrastruktury, zejména na stavby a modernizace silnic druhé a třetí třídy. Jako příklad lze uvést rekonstrukce silnice v obci Cítov a Vlíněves, výstavba a rekonstrukce autobusových zastávek v obcích Jirny, Šestajovice a Horoušany nebo projekt uskutečněný Středočeským krajem na obnovu dopravního značení ve Středočeském kraji.

Rozvoj cestovního ruchu byl dosud podpořen dotací ve výši přesahující 522 milionů korun. Tato částka je rozdělena mezi 30 projektů v realizaci a tři projekty, které jsou již ukončené. Evropské dotace putovaly například na pořízení vnitřní a vnější expozice muzea kulturní památky Bauerova vila v Libodřicích či na projekt usilující o zachování kulturního dědictví cukrovarnictví, lihovarnictví a řepařství vybudováním muzea v prostorách nevyužívané kulturní nemovité památky, areálu hospodářského dvora v Dobrovici.

Rozvoj měst a venkovských sídel podpořily proplacené prostředky ve výši přesahující 1 miliardu korun. V této oblasti se uskutečňuje 114 projektů, 12 je již ukončeno. Dotace do rozvoje měst a venkova směřují například do obcí Mníšek pod Brdy, Obecnice, Poděbrady či Horoušany na modernizaci a rozšíření mateřských školek. Podporu získaly i Gymnázium Benešov či Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Berouně, kde dotace směřovaly do zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce. Peníze putují i do oblasti zdravotnictví, například na rekonstrukci a modernizaci patologicko-anatomického oddělení či na zřízení moderního centra komplexní rehabilitační péče v Oblastní nemocnici Příbram.

Plán Regionální rady Střední Čechy pro letošní rok je dostat se na částku 4 miliard proplacených korun. Velmi ale také záleží na svědomitosti příjemců při podávání žádostí o platbu a na jejich snaze projekty uskutečnit co možná nejrychleji.

Evropské dotace putovaly například na pořízení vnitřní a vnější expozice muzea kulturní památky Bauerova vila v Libodřicích na Kolínsku.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down