Novým ředitelem České inspekce životního prostředí bude Petr Bejček

Od března 2023 bude řídit Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) nový ředitel Petr Bejček. Do funkce jej včera na základě rozhodnutí o jmenování, které vydala státní tajemnice MŽP Simeona Zikmundová, jmenoval ministr životního prostředí Marian Jurečka. Petr Bejček chce České inspekci životního prostředí vrátit reputaci a proměnit ji v moderní digitalizovanou instituci.

„Česká inspekce životního prostředí by měla být vysoce profesionalizovaným úřadem s dobře nastavenými fungujícími procesy, které budou maximálně digitalizované. Chceme zdravé životní prostředí pro nás, naše děti a budoucí generace, proto musí být legislativa životního prostředí důsledně dodržována,” uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka s tím, že příchod nového ředitele ČIŽP v něm vzbuzuje vysoká očekávání.
Petr Bejček v rámci resortu životního prostředí profesně působil téměř osm let, konkrétně v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. „Pan ředitel profesně ovládá oblast správního práva, práva životního prostředí i personálně-právní agendu. Jako státní tajemník na Ministerstvu financí navíc prokázal, že disponuje značnými manažerskými zkušenostmi. Přeji mu mnoho úspěchů a energie. Od havárie na Bečvě leží na České inspekci životního prostředí stín a je třeba této klíčové instituci dohlížející nad dodržováním zákonů v oblasti životního prostředí vrátit dobré jméno,” dodal Marian Jurečka.
„Je nutné úřad posunout do 21. století a nastavit v něm dobře fungující procesy. ČIŽP řeší ročně stovky havárií a některé případy v minulosti ukázaly, že klíčová je rychlost a včasná a přesná komunikace mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty, jako jsou například vodoprávní úřady a Hasičský záchranný sbor ČR. Je namístě revidovat a případně posílit systém pohotovostí a přiblížit řešení nastalých situací krizovému řízení. ČIŽP utrpěla v posledních letech zásadní ztrátu reputace a já bych ji jí rád navrátil,” uvedl nový ředitel Petr Bejček.

KDO JE PETR BEJČEK?
Ing. JUDr. Petr Bejček se narodil se v roce 1984 v Českém Brodě. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2011) a Fakultu životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze, obor regionální environmentální správa (2013). V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pracoval od roku 2011, nejprve jako právník v samostatném oddělení právní podpory státní správy. V roce 2013 se stal vedoucím samostatného oddělení právního a veřejných zakázek a od roku 2015 byl ředitelem samostatného odboru právně-personálního. V roce 2018 se stal státním tajemníkem na Ministerstvu financí, kde až doposud řídil sekci o 115 zaměstnancích. Zajišťoval vnitřní chod ministerstva, a to zejména v oblasti státní služby, personální agendy, veřejných zakázek a rozpočtové kapitoly ministerstva. Petr Bejček se věnuje také přednáškové a publikační činnosti v oblasti práva životního prostředí.
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) je odborný orgán pověřený dozorem nad respektováním právních předpisů v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí. Česká inspekce životního prostředí byla zřízena v roce 1991 zákonem č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa. Česká inspekce životního prostředí vykonává svou činnost v oblasti ochrany přírody, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, podpory inspekční činnosti a chemické bezpečnosti, ochrany lesa i vod.*

/zr/

Na snímku: ministr životního prostředí Marian Jurečka (vlevo) a Petr Bejček, který se od března 2023 postaví do čela České inspekce životního prostředí

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down