Nutná stabilizace českého teplárenství se neobejde bez pomoci vlády, shodli se účastníci jednání v Hradci Králové

Účastníci Dnů teplárenství a energetiky vyzvali vládu, aby se zabývala tíživou ekonomickou situací v teplárenství. Dny teplárenství a energetiky jsou nejvýznamější konferencí v tomto oboru a Teplárenské sdružení ČR je letos v Hradci Králové ve dnech 25. a 26. dubna uspořádalo již potřiadvacáté.

Teplárenství může sehrát významnou úlohu při naplňování klimaticko-energetických cílů České republiky do roku 2030. Má nezastupitelnou roli na rychle se měnícím trhu s elektřinou. Věnuje se zvýšené péči o stále náročnějšího zákazníka a jako bonus nabízí efektivní energetické využití komunálních odpadů pro výrobu tepla i elektřiny. To jsou některé z hlavních přínosů teplárenství, na kterých se shodli účastníci třiadvacátého ročníku konference Dny teplárenství a energetiky v Hradci Králové.

Z vystoupení jednoho z účastníků panelové diskuse – Jiřího Feista, člena představenstva společnosti EP Energy, a. s., se zástupci přenosové a distribuční soustavy k zapojení tepláren do chytrých sítí vyplynulo, že narůstající decentrální výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE) bude vyžadovat zajištění nových služeb, které by teplárny mohly na komerční bázi poskytovat. Je však nutné k tomu nastavit pravidla.  V sekci Ekonomika provozu a rozvoje teplárenských soustav zaujal příspěvek Tomáše Drápely, generálního ředitele Plzeňské teplárenské, a. s., který seznámil účastníky konference s výsledky analýzy ekonomiky současného provozování teplárenských zdrojů, jež ukazuje na svízelnou situaci oboru, která vyžaduje zásadní řešení.

Velkému zájmu účastníků se letos těšila také sekce Péče o zákazníky v teplárenství, ve které předseda představenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Stanislav Janiš seznámil své české kolegy se zkušenostmi s aplikací zákona o tepelné energetice u našich východních sousedů. Sekce byla ukončena velmi živou panelovou diskusí.

Myslím, že se podařilo důstojně navázat na minulé úspěšné ročníky Dnů teplárenství a energetiky a konferenci dále obohatit o nová témata. Bohužel, situace v teplárenství dnes mnoho důvodů k optimismu nedává a pro jeho stabilizaci je třeba prosadit řadu konkrétních kroků,“ uvedl Mirek Topolánek, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky.

Konference byla tradičně koncipována jako odborné fórum pro zástupce tepláren, technologických firem, územních samospráv, bytových družstev i společenství vlastníků. S referáty vystoupili významní experti z ministerstev, asociací, vysokých škol i partnerských společností.

Hlavní výstupy z Dnů teplárenství a energetiky

Apelujeme na vládu ČR, aby se zabývala tíživou ekonomickou situací v teplárenství, která v kombinaci s nerealistickými požadavky v oblasti snižování emisí může přerůst ve vážnou krizi a ohrožení energetické bezpečnosti již kolem roku 2021 a může mít i dopad na ceny tepla. Upozorňujeme, že stávající podpora vysokoúčinné KVET (kombinované výroby elektřiny a teplat) je stanovena jen do roku 2020, je potřeba nastavit podmínky pro další období a podporu odpovídajícím způsobem navýšit. Je také nezbytné vyjasnit podmínky pro zapojení tepláren do konceptu smart grid a včetně úhrady za služby, které vyplývají z narůstající decentrální výroby elektřiny z OZE.

Očekáváme, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR bude věnovat maximální pozornost vyjednávání balíčku legislativy Čistá energie pro všechny Evropany a zejména specifikům teplárenství a udržení jeho konkurenceschopnosti vymezeným ve schválených národních pozicích k jednotlivým legislativním návrhům.

Jsme přesvědčeni, že teplárenství může hrát významnou roli při naplňování klimaticko-energetických cílů ČR do roku 2030, je však zapotřebí připravit včas právní rámec a stabilní předvídatelné podmínky pro investory.

Požadujeme – v souladu se Státní energetickou koncepcí – srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit. V rámci nastolení rovnováhy je třeba zavést uhlíkovou daň pro zařízení nezahrnutá do systému emisního obchodování a současně přesunout dodávky tepla do nižší sazby DPH.

Teplárenství by mělo ve IV.  obchodovacím období EU ETS získat odpovídající podíl bezplatné alokace povolenek výměnou za investice. Prioritou jsou rekonstrukce tepelných sítí a přechod z páry na horkou vodu.

Apelujeme na Ministerstvo životního prostředí, aby co nejdříve provedlo transpozici směrnice o omezení emisí ze středních spalovacích zařízení, využilo přechodná období umožněná směrnicí a vytvořilo tak stabilní prostředí pro provedení nezbytných investic.

V oblasti věcného usměrňování ceny tepla požadujeme zajistit ve střednědobém výhledu zjednodušení celkového regulačního rámce a stanovit regulační periodu i pro teplárenství tak, aby se dala predikovat rentabilita legislativně vyvolaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. V dlouhodobém horizontu zvážit přístup k systému fungování regulace v teplárenství.

/zr/

K foto:

Také v rámci letošních Dnů teplárenství a energetiky byly v Hradci Králové uděleny křišťálové komíny třem projektům, které obor teplárenství posunují kupředu a přispívají ke zlepšerní životního prostředí. Jednu z těchto cen opbdržely i Elektrárny Opatovice, a. s. za projekt Komplexní ekologizace teplárenského zdroje, který mj. spočíval v retrofitu čtyř kotlů zavedením primárních a sekundárních opatření pro snížení emisí oxidů dusíku. Dále šlo o výměnu stávajících elektroodlučovačů, ve kterých se spaliny čistí od popílku, za nové tkaninové filtry. Ekologizace pokračovala výstavbou dvou nových odsiřovacích linek, zvýšením kapacity vápencového hospodářství a výrobny stavebních hmot. Rekonstruován byl i komín, aby mohl odvádět spaliny o nižší teplotě. Na snímku: nově instalované kouřovody v Elektrárně Opatovice.*

Foto: archiv TS ČR

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down