O kráse a rozpadlosti měst

Pod tímto poněkud provokativním názvem se 11. října v Praze při příležitosti nadcházejícího desetiletí činnosti Společnosti Petra Parléře, o. p. s., uskuteční odborná konference otevřená i zástupcům územních samospráv.

Na téma proměny měst a obcí jsme při této příležitosti hovořili se členem správní rady Společnosti Petra Parléře Ing. arch. Tomášem Hradečným.

Proč jste se senátorem Jiřím Oberfalzerem a psychologem, nakladatelem a manažerem Allanem Gintelem vůbec Společnost Petra Parléře zakládali?

Jejími zakladateli jsou pouze tito pánové. Proto mohu odpovědět jen jako člen hodnotitelské rady od roku 2004 a kooptovaný člen správní rady společnosti od roku 2005. Myslím, že na počátku byla jistá frustrace ze stavu městského prostředí v naší zemi po deseti letech »svobody« a z ní odvozená touha po odborné debatě na téma veřejného prostoru, jejímiž přímými účastníky budou v prvé řadě ti, jichž se to nejvíce týká. Totiž reprezentanti městských samospráv.

Co nejvíce chybělo před deseti roky v péči o veřejný prostor, co mu chybí dnes a co v tomto směru děláte pro změnu?

Před deseti roky, jako dnes, chyběly městům hlavně vůdčí osobnosti, jež by přežily jedno funkční období a byly by schopny veřejné prostory definovat, vést o nich debatu, pochopit jejich smysl a naplnit jejich poslání. Ovšem v naší demokracii, kde více než jinde platí, že hlas dvou blbů má větší váhu než hlas jednoho univerzitního profesora, je to i pro takové osobnosti neskutečně obtížný a nezáviděníhodný úkol.

My se soustřeďujeme na roli jakéhosi moderátora, který pomáhá městům vytvářet mentální prostor pro hledání často ztracené identity a způsobů aktivního městského života. Podaří-li se v jednotlivých městech takový mentální prostor nalézt, je to velký posun a předpoklad pro další práci, která může být završena i stavební realizací. Ta však sama o sobě důkazem o existenci onoho mentálního prostoru není. Stačí vzpomenout třeba jen otřesné případy rozvěšování květináčů na kandelábry v Praze 6 či obří truhlíky v Praze 5.

Jak konkrétně můžete radnicím v tomto hledání pomoci a jak jste v tom úspěšní?

Jako úspěch vnímáme především nepolevující zájem měst o účast v soutěži o Cenu Petra Parléře. Zejména nás to těší v případě měst, která procházejí zřetelným vývojem a po účastech v naší soutěži a získání zkušeností s procesem architektonické soutěže vypisují vlastní témata. Už přitom chápou porovnávání architektonických návrhů jako transparentní proces, který směřuje k zadání veřejné zakázky a následné realizaci stavby, o níž všichni mohou říci, že vědí, jak bude vypadat, proč vzniká a kolik bude stát. Rozdíl oproti všemožným tendrům a losovačkám, kterými se hledá dodavatel stavby včetně projektu, je očividný.

Pořádáme však také pravidelné semináře především pro zaměstnance radnic hlavně z odborů územního plánování, architektury a rozvoje města. V rámci seminářů mohou sdílet zkušenosti kolegů z jiných měst a rovněž blíže poznat procesy vzniku úspěšných projektů pohledem architektů, investorů, ale například i sociologů. Tzv. Malá škola architektury má zatím mladou historii a věříme, že si najde oblibu a stane se pevným bodem činnosti naší společnosti.

Věnujete se i moderní výstavbě a dalšímu rozvoji měst a obcí?

Samozřejmě. Krédo společnosti »Vracíme městům paměť, půvab a krásu« nijak nediskriminuje moderní řešení a soudobé přístupy k architektuře. Naopak. Kvalitu ovšem nehledáme v exploataci, zabírání dalšího prostoru, ale spíše v jejich smysluplném využívaní v existujících hranicích, v zahušťování urbanizovaných struktur a sdílení veřejného prostoru.

Jaký je poslední vývoj kolem soutěže o Cenu Petra Parléře?

Po několika jednáních se členy představenstva České komory architektů jsem mírným optimistou a věřím, že 10. ročník soutěže nyní v září vyhlásíme. Pro ČKA stejně jako pro Společnost Petra Parléře je nalezení dlouhodobě přijatelného řešení formátu soutěže prioritním zájmem.

Zúčastněte se konference O kráse a rozpadlosti měst

Konference se uskuteční k desetiletí činnosti Společnosti Petra Parléře, o. p. s.

Datum a místo konání akce: 11. říjen 2012 (9-16.30 hod.), Praha, Mariánské náměstí 1

Konference se mj. soustředí na taková témata jako Městský architekt – střet, nebo kumulace zájmů?, Panelové sídliště – fasády a miniprostory, Brownfield výzva, nebo obava, Plánování města, Veřejný prostor jako projev naší identity, Revitalizace města, Město jako domov, Města pro lidi apod. Kromě obecnějších zamyšlení a úvah zaznějí také konkrétní zkušenosti typu Křesťanský vrch a křížová cesta (obnova zajímavé lokality na periferii Klatov), Bílá věž v Hradci Králové (k rekonstrukci nejvyšší stavby historického jádra krajské metropole) nebo Milíčovský háj jih a východ, Praha (jak zakomponovat nový obytný soubor do území a v návaznosti na přírodní památku).

Na konferenci mj. vystoupí: Ing. arch. Eva Brandová, Mgr. Karel Mráz, Ing. arch. Petr Brožek, Ing. arch. Gabriela Elichová, Ing. arch. Pavel Hnilička, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Kryštof Kreisinger, Ing. Jiří Kubát, Prof. PhDr. Milena Lenderová, Mgr. Jitka Přerovská, Ing. arch. Martin Rosa, Ing arch. Kamil Mrva, Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Jan Sedlák, PhDr. Michael Šebek, CSc., Jaroslav Šolc, Ing. arch. Eva Špačková, Ing. arch. Tomáš Vích, Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. arch. Jakub Wyderka a další přední čeští odborníci z oblasti architektury, urbanismu, ochrany památek, dějin umění apod.

Mediálním partnerem konference je i odborný měsíčník Moderní obec.

Pozvánka s programem konference a přihláška na tuto akci jsou ke stažení na www.cenapp.cz v rubrice Konference, semináře. Případné dotazy ke konferenci zodpoví PhDr. Marta El Bournová (Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, tel.: 724 085 334, e-mail: info@cenapp.cz).

ZDROJ: SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE

Společnost Petra Parléře, o. p. s.

Založení společnosti předcházela dohoda z 18. listopadu 2002 mezi společnostmi British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o., a Galateia, s. r. o., o vyhlášení soutěže o Cenu Petra Parléře. Poté 16. června 2003 následovalo vyhlášení prvního ročníku této soutěže. K založení Společnosti Petra Parléře došlo 3. února 2004.

Společnost Petra Parléře přispívá k rozvoji sídelních struktur. Usiluje o to, aby se architektura stala v českých zemích veřejným zájmem. Organizuje architektonické soutěže na zakázku obcí a měst, poskytuje odborné poradenství při zpracování zadání soutěží, zpracovává rozvojové strategie.

Pořádá odborné konference, semináře a specializované vzdělávací projekty. Věnuje se otázkám propagace regionů, měst a obcí, je zakladatelem prestižní urbanisticko-architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Patří k největším organizátorům urbanisticko-architektonických soutěží u nás.

ZDROJ: SPOLEČNOST PETRA PARLÉŘE

Tomáš Hradečný: Soustřeďujeme se na roli jakéhosi moderátora, který pomáhá městům vytvářet mentální prostor pro hledání často ztracené identity a způsobů aktivního městského života.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *