Autor
Kategorie:
Téma měsíce

O spolupráci s municipalitami banky mají stále velký zájem

Zástupců největších bankovních domů jsme se zeptali, jak hodnotí spolupráci s obcemi a městy, jaké novinky pro ně chystají na letošní rok a kde jsou případně největší problémy.

1. Jak byste zhodnotili vaši loňskou spolupráci s municipalitami? O jaké produkty byl největší zájem?
2. Které novinky jste připravili pro města a obce na letošní rok?
3. Poznamenala nějakým způsobem tyto vztahy ne příliš dobrá ekonomická situace? Zvyšuje se procento problematických úvěrů měst a obcí? Jak tuto situaci řešíte?


Kamil Souček, manažer segmentu municipality Komerční banky

1. Snahou Komerční banky (KB) je navázání a rozvíjení dlouhodobého partnerského vztahu mezi municipalitou a bankou. Nejinak tomu bylo i loni. V posledních letech charakteristických snižováním daňových příjmů nastal posun v zájmu měst a obcí o bankovní produkty. Dnes se mnohem více zajímají o výnosné depozitní produkty, které jim do rozpočtu přinášejí dodatečné příjmy. Stabilně již řadu let sledujeme zvýšený zájem o úvěrové produkty sloužící k předfinancování a spolufinancování projektů podpořených z evropských i jiných dotačních zdrojů. Zájem se také upírá ke snaze zajišťovat rizika spojená s vývojem pohyblivých úrokových sazeb, od nichž je odvozena většina úvěrů přijatých municipalitami. Jejich zástupci rovněž mnohem častěji oceňují odborné konzultace nejen v oblasti bankovních produktů, nýbrž také v oblasti optimálního řízení dluhové služby, strukturování svých rozpočtů či v oblasti alternativních způsobů financování rozvojových projektů.


2. Zájem municipalit směřuje k zajímavě úročeným depozitním produktům. KB jim vychází vstříc se svým nadstandardně úročeným Běžným účtem pro obce a města či individuálně se strukturovanými depozitními produkty šitými na míru. KB již loni připravila zajímavý produkt v oblasti úrokových sazeb pro nově poskytované úvěry, tzv. strukturovanou sazbu, která umožňuje kdykoli přejít ze sjednané pohyblivé sazby na sazbu pevnou bez jakýchkoli poplatků. Snahou banky je také uspokojovat zvyšující se poptávku municipalit po odborných konzultacích; banka rozšiřuje sítě svých regionálních specialistů.

3. Výborné vztahy KB s městy a obcemi nezměnila ani zhoršená ekonomická situace. Vzhledem k naší dlouhodobé orientaci na financování municipalit máme již v této oblasti rozsáhlé zkušenosti, které využíváme ve svých analytických nástrojích sloužících k posuzování ekonomické síly a zdraví jednotlivých měst a obcí. Díky tomu se nepotýkáme s potřebou klasifikace municipálních úvěrů a s ní spojenou potřebou tvorby opravných položek.

Jan Parýzek, ředitel odboru veřejný sektor, Česká spořitelna

1. Rok 2011 byl v tomto ohledu velmi dobrý. Česká spořitelna (ČS) se významně podílela na poskytování služeb městům a obcím. Ze všech veřejných zakázek na finanční služby, které byly v roce 2011 bankám přiděleny, jsme získali největší počet. Spořitelna byla mj. též vedoucím manažerem primární emise komunálních dluhopisů pro hl. m. Praha v objemu 5,0 mld. Kč se splatností v roce 2021. Realizovali jsme i stovky úvěrových transakcí. Depozita municipalit se v ČS pohybují v řádu desítek miliard korun.

Pokud jde o produkty a služby, města a obce tradičně nejvíce zajímá zhodnocování volných prostředků a financování. Zájem byl ale i o obchody na finančních trzích, správu aktiv či o dotační a projektové poradenství.

2. Letos se chceme ještě více zabývat budováním vztahů s městy a obcemi, zakládáme si na tom, aby u nás byly spokojeny. Od 1. ledna 2012 jsme spustili nový servisní model, v jehož rámci se municipalitám věnuje více poradců-specialistů. U středních a větších sídel je způsob obsluhy ještě více inspirován přístupem, jaký úspěšně uplatňujeme u korporátních klientů, takže i každá municipalita má vlastního bankovního poradce.

3. Municipality a další subjekty z veřejného sektoru považujeme za dobré klienty s relativně nízkým kreditním rizikem. Procento jejich klasifikovaných úvěrů je zcela okrajové v porovnání s naším celkovým úvěrovým portfoliem, nevidíme zhoršující se trend. Ratingové nástroje a úvěrovou politiku zde máme dobře nastavené a není důvod jakkoli omezovat naši úvěrovou aktivitu. Obcí, jež mají v ČS problémy se splácením, jsou jednotky, ne desítky. Pracujeme s nimi a hledáme vhodné řešení (např. restrukturalizaci dluhu, úpravy rozpočtu). Neevidujeme ani jeden tzv. neřešitelný případ, ani situaci, kdy by ČS byla nucena pohledávku soudně vymáhat či odepsat.

Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB

1. Municipality patří k našim významným a spolehlivým partnerům. Jejich největší zájem se soustředil na získání prostředků na předfinancování dotací a spolufinancování projektů podpořených z fondů EU a státu i na financování dalších investičních a rozvojových projektů. Obecně lze říci, že municipality ve větší míře dávají přednost projektům, jež jim uspoří energetické a další provozní náklady a podpoří jejich další rozvoj.

2. Obcím, městům i krajům dlouhodobě nabízíme ČSOB Municipální program. V jeho rámci mohou využít moderní platební a zúčtovací systém, alternativní distribuční kanály elektronického bankovnictví, ale také získat výhodné zhodnocení volných peněžních prostředků či dosáhnout na dotační zdroje pro svůj další rozvoj. ČSOB Municipální program je průběžně aktualizován na základě vývoje a podmínek trhu a požadavků klientů. Jsme aktivní i v oblasti společenské odpovědnosti a podporujeme regiony. Opět jsme vyhlásili program ČSOB a Era pro podporu regionů. O podporu až 70 000 Kč mohou v rámci aktuálních menších komunitních grantů do 16. března žádat i obce.

3. Omezené zdroje příjmů spojené s nekontrolovanými či neefektivními výdaji mohou mít za následek stagnaci nebo neúměrné zadlužování měst a obcí. ČSOB má s municipálním financováním dlouholeté zkušenosti a každý požadavek obce, města nebo kraje na financování posuzuje individuálně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *