Autor
Kategorie:
Různé

Obal: Od věku sloužím člověku

Potravinářským obalům v historickém kontextu je věnována druhá část výstavy Od věku sloužím člověku. Pořádá ji Národní zemědělské muzeum (NZM) na pražské Letné, přičemž výstava je integrální součástí dlouhodobého projektu přinášejícího pohled do historie obalové techniky, transportu potravin a...

Potravinářským obalům v historickém kontextu je věnována druhá část výstavy Od věku sloužím člověku. Pořádá ji Národní zemědělské muzeum (NZM) na pražské Letné, přičemž výstava je integrální součástí dlouhodobého projektu přinášejícího pohled do historie obalové techniky, transportu potravin a recyklaci obalů pod stejnojmenným názvem Od věku sloužím člověku. Výstava spadá do školního vzdělávacího programu neziskové autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje systém tříděného sběru a recyklace obalových odpadů v ČR a stala se i partnerem celého projektu.

Člověk se totiž už odpradávna snažil, aby mu potrava co nejdéle bez úhony vydržela a mohl ji zároveň přenášet. K jejímu uchování zprvu využíval vše, co viděl kolem sebe, například trávu, listí, škeble, lastury, vydlabané tykve. Později primitivní dřevěné nádoby nebo nádoby ze spletených travin, proutí či sešitých kožešin. Pokrok přinesla až výroba keramiky. Zpočátku byly tyto nádoby modelovány ručně a pouze napodobovaly přírodní nádoby z tykví a proutí. Teprve později jim člověk vtiskl jejich obvyklé příznačné tvary, jaké známe i dnes.

Druhové a tvarové rozšíření používaných obalů šlo souběžně s lidským pokrokem. Významný moment představuje zdokonalení konzervačních postupů od konce 18. století a rozvoj obchodu s konzervovanými potravinami.

Také výroba potravin průmyslovou cestou od druhé poloviny 19. století si vyžádala rychlý rozvoj a inovaci obalů. Průmyslové podniky potřebovaly velké množství papírových, kovových (plechových) a skleněných obalů, do nichž balily svoje výrobky.

Mezi dvěma světovými válkami byl zřetelný nárůst v používání skleněných obalů, i když plechové konzervy stále představovaly velmi silnou konkurenci. Ve 2. polovině 20. století se do popředí začaly dostávat plasty, které dodnes v obalové technice v potravinářství víceméně dominují.

Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství Petr Bendl

Výstava je určena školním skupinám, ale i rodičům, aby mohli svým dětem ukázat, jak si pamatují obaly pro Pedro či Pigi čaj.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *