Obce a města podaly 191 žádostí o dotaci na veřejnou zeleň

Státní fond životní prostředí hlásí enormní zájem o finanční podporu určenou na rozvoj a podporu veřejné zeleně v tuzemských obcích a městech. Bezmála dvě stovky žádostí, jejichž příjem skončil k poslednímu březnu, překročily celkový objem alokovaných prostředků o 27 milionů korun.

Pouhé tři měsíce měly obce a města na podání žádostí o dotace na rozvoj a podporu veřejné zeleně na svém území, přesto se jich na stolech úředníků Státního fondu životního prostředí (SFŽP) sešlo víc, než očekávali. K 31. březnu přijali celkem 191 podání v celkovém objemu 67 milionů korun. V rámci výzvy je přitom k dispozici pouze 40 milionů.

„Od nového roku jsme zaznamenali enormní zájem žadatelů z řad měst a obcí o dotace z národních programů na zlepšení životního prostředí. Tento zájem nás velmi těší, protože rozvoj veřejné zeleně a péče o ni jsou pro její nenahraditelnou ozdravnou, očistnou, ale i estetickou funkci důležité zejména ve větších městech. Stromy jsou pro městskou zeleň obzvláště důležité, fungují totiž jako plíce měst, přispívají k čistšímu ovzduší, stíní, tlumí hluk z dopravy a podobně,“ uvedl ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů Ministerstva životního prostředí Tomáš Kažmierski.

Od 22. prosince minulého roku, kdy SFŽP spolu s ministerstvem výzvu vyhlásili, přijali úředníci fondu bezmála dvě stovky žádostí za téměř 70 milionů korun. Nyní žádosti s návrhy projektů vyhodnocujeme, pak je projedná Rada fondu a nakonec o nich rozhodne ministr. Žadatelé by následně měli své projekty zrealizovat do konce roku 2016,“ doplnil ředitel SFŽP Petr Valdman.

Do Programu podpory sídelní zeleně už Ministerstvo životní prostředí prostřednictvím Fondu investovalo celkem 210 milionů korun. Finanční příspěvek je určený pro projekty, které zajistí ekosystémovou funkci zeleně v městské a obecní zástavbě, jež navazuje na další zeleň, jako jsou parky nebo zahrady. Dotaci prioritně získají projekty na výsadbu původních druhů dřevin, zakládání trávníků a opatření zlepšující biologickou rozmanitost. Finanční příspěvek lze získat i na plány péče o veřejnou zeleň, které zahrnují rozpis financování výdajů či vyhodnocení stavu stromů s návrhem na jejich ošetření.

Ilustrační foto: Městský park Brno – Lužánky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *