Obce dostávají druhou šanci získat podporu na výstavbu vodovodů a kanalizací

Vybudování kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovodních řadů je bez podpory státu pro obec téměř nemožné. Nyní dostává druhou šanci 283 kladně vyhodnocených projektů, které obce a vodohospodáři podali skrze 42., 43., a 44. výzvu OP Životní prostředí (OPŽP). Na podporu ale kvůli vyčerpané alokaci nedosáhli. Ministerstvo životního prostředí pro ně prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nově otevírá dvě dotační výzvy. Obcím do dvou tisíc obyvatel se navíc přidává možnost dofinancovat projekt pomocí výhodné půjčky.  

„Vládě se podařilo zajistit dalších 10 miliard Kč na podporu vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích. Díky nim můžeme podpořit projekty, na které se nedostalo v OP Životního prostředí vloni. Tehdy radnice poslaly 477 žádostí, které více jak čtyřnásobně převýšily finanční možnosti výzev s celkovou alokací čtyři miliardy korun. Podporu z nich získalo 99 projektů a dalších 283 kvalitně připravených a kladně vyhodnocených projektů skončilo pod čarou. Díky nově vyhledaným prostředkům mají úspěšné projekty jistotu, že se na ně dostane. Navíc přidáme ze Státního fondu životního prostředí další dvě miliardy Kč formou výhodné půjčky na pomoc menším obcím do 2000 obyvatel,“ vypočítává ministr životního prostředí Petr Hladík.

Nové výzvy za zjednodušených podmínek

Dotační prostředky rozděluje SFŽP ČR ve dvou výzvách. Výzva pod číslem 6/2024 z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) s celkovou alokací 2,2 miliardy korun podpoří přivaděče a rozvodné sítě pitné vody a úpravny pitné vody a jejich intenzifikaci. Výzva s číslem 7/2024 NPŽP nabízí celkem 7,8 miliardy korun a je určena na výstavbu kanalizace a výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod.

„Naší prioritou je postupovat rychle a efektivně. Povinné přílohy k žádostem o podporu, které žadatelé přikládali ve výzvách v OPŽP, už znovu předkládat nemusí. Všechny projekty v zásobníku mají naše kladné hodnocení, takže předložené žádosti budeme postupně předkládat jako doporučené k podpoře k projednání Radě Fondu, a vzápětí k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

 „Na projekty výstavby či dostavbu infrastruktury dostanou až 60 % z celkových výdajů, v případě intenzifikací úpraven vod a čistíren odpadních vod může podpora dosáhnout až 30 procent. Obce do 2 tisíc obyvatel, které místo původní dotace ve výši 70 % využijí dotaci 60 %, mohou na dofinancování čerpat půjčku až do výše 20 % celkových výdajů,“ doplňuje Petr Hladík.

U výzvy č. 1/2024 PU jsou nachystány dvě miliardy korun. Po dobu realizace projektu a čerpání půjčky je pro žadatele bezúročná, následně je úroková sazba nastavena na fixní 1% úrok. Fond si neúčtuje poplatky za sjednání půjčky, předčasné splátky či odklady splátek. Celková doba splatnosti je do 10 let. „O podporu z těchto tří výzev mohou žádat pouze žadatelé ze 42., 43. a 44. výzvy OPŽP, jejichž žádost byla výběrovou komisí doporučena k podpoře a zařazena do zásobníku projektů. Nová žádost musí mít stejné technické a finanční parametry jako předchozí žádost v OPŽP,“ zdůrazňuje Petr Valdman.

Žádosti lze podávat do září

Příjem žádostí u dotačních výzev 6/2024 a 7/2024 bude otevřen v Národním programu Životní prostředí od 15. 5. 2024 do 2. 9. 2024. U půjčky 1/2024 PU bude spuštěn příjem žádostí o měsíc později 15. 6. 2024 a potrvá do 2. 9. 2024. Ve všech třech případech probíhá příjem žádostí elektronicky, u dotačních výzev přes webový systém AIS SFŽP ČR na webu zadosti.sfzp.cz. U výzvy na půjčky prostřednictvím elektronického formuláře v uživatelském prostředí IS – IFN Bene-Fill.
/tz/*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down