Autor
Kategorie:
Ekonomika

Obce hospodaří lépe než stát

Výrazný přebytek rozpočtu vykázaly v minulém roce všechny velikostní kategorie obcí (bez Prahy), přičemž v poměru k příjmům nejlepších výsledků dosáhly již tradičně nejmenší obce do 199 obyvatel.

Celkové příjmy obcí klesly v roce 2012 o 26,8 mld. Kč, což znamená 13% meziroční snížení. Šlo však především o administrativní opatření v důsledku přenesení výplaty sociálních dávek z obcí na stát, kdy se obcím snížily nejen příjmy, ale adekvátně i výdaje. Nicméně navzdory pokračujícímu propadu příjmů a za stávající nepříznivé ekonomické situace hospodaření obcí (bez Prahy) v minulém roce vykázalo více než pětkrát vyšší (4,3 mld. Kč) rozpočtový přebytek ve srovnání s rokem 2011 (0,8 mld. Kč). Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Pokles příjmů nastal zejména u dotací, a to o 28,8 mld. Kč. Snížení dotací zaznamenaly všechny velikostní kategorie obcí, k nejvyššímu propadu příjmů však došlo u největších obcí. Naopak po poklesu v roce 2011 mírně vzrostly daňové příjmy (o 3,2 mld. Kč), hlavně menších obcí (v procentickém vyjádření + 4 %).

»V roce 2012 měly takto prudké snížení příjmů na svědomí jen dotace, jejichž meziroční objem razantně poklesl. Šlo o administrativní opatření, jehož důsledkem byl jak pokles příjmů, tak výdajů. V praxi to znamenalo, že výplatu některých sociálních dávek již neprováděly pověřené obecní úřady, ale úřady práce,« upřesnil Jan Cikler, projektový manažer portálu Cribis (www.cribis.cz) a nástroje pro řízení úvěrových rizik iRating, ze společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Kladného přebytku obce dosáhly omezením jak běžných (o více než 16 %), tak kapitálových výdajů (o téměř 11 %). Pokles běžných výdajů souvisí s již zmíněným převodem výplaty sociálních dávek. Celkově obce snížily své výdaje o 14,8 %. »Malé obce lépe odhadují výsledek svého hospodaření v porovnání schváleného salda rozpočtu a skutečného salda,« vysvětlila Věra Kameníčková, vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau.

Tato společnost hodnotí ekonomický stav obcí vlastním iRatingem, který u municipální sféry přihlíží zejména k výpočtu kritické zadluženosti a ukazatelům dluhové služby podle metodiky Ministerstva financí, jak upozornil Pavel Finger, člen představenstva CRIF – Czech Credit Bureau, průměrný iRating obcí se loni ve srovnání s obdobím let 2010-2011 dál zlepšil. Jestliže v letech 2010 a 2011 byl podíl obcí s nejvyšším hodnocením iRatingu A, B+ (14 %, resp. 12 %) než podíl obcí s nejhorším stupněm C, C-, pak v minulém roce podíl obcí s nejvyšším iRatingem činil už 15 %, zatímco podíl obcí s nejnižším iRatingem 14 %.

Celkový dluh obcí se v roce 2012 zvýšil o 5,4 mld. Kč, největší podíl na tom měla největší města, především Ostrava, Brno a Plzeň, jimž dohromady v součtu narostl dluh o 2,8 mld. Kč. Dlouhodobě z velkých měst hospodaří bez dluhu jen Teplice.

Struktura příjmů obcí (velikostní kategorie podle počtu obyv.)

Příjmy celkem (v mld. Kč) Daňové příjmy (v mld. Kč)
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Obce bez Prahy 215,1 204,8 178,0 101,3 100,3 103,5
1-199 3,9 3,6 3,5 1,9 1,9 2,0
200 – 499 11,8 11,3 10,7 6,1 6,1 6,3
500 – 999 17,0 16,4 15,8 8,8 8,7 9,1
1000 – 4999 41,2 38,7 36,6 19,8 19,5 20,0
nad 5000 141,2 134,7 111,3 64,8 64,1 66,2

Dotace (v mld. Kč) Kapitálové příjmy (v mld. Kč)
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Obce bez Prahy 76,4 69,7 40,9 12,7 8,5 8,7
1-199 1,4 1,1 0,8 0,1 0,2 0,1
200 – 499 4,3 4,0 3,5 0,6 0,5 0,5
500 – 999 4,2 3,6 2,9 1,1 0,9 0,7
1000 – 4999 13,6 11,6 9,5 2,2 1,7 1,4
nad 5000 53,0 49,3 24,3 8,6 5,2 6,0

Zdroj: Crif – czech credit bureau

Struktura výdajů obcí (velikostní kategorie podle počtu obyv.)

Výdaje celkem (v mld. Kč) Výdaje kapitálové (v mld. Kč)
2010 2011 2012 2010 2011 2012
Obce bez Prahy 216,5 204,0 173,7 66,5 56,1 50,1
1-199 3,7 3,5 3,3 1,2 1,1 1,1
200 – 499 11,1 10,8 10,7 3,9 3,7 3,7
500 – 999 16,5 15,8 15,5 6,3 5,9 5,5
1000 – 4999 39,7 38,6 36,3 15,6 14,6 13,1
nad 5000 145,5 135,3 107,9 39,5 30,8 26,7

Zdroj: Crif – czech credit bureau

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *